Statens oppgave å investere i bredbånd

- Hadde tidligere regjeringer fulgt dagens prinsipper, ville Norge vært uten veier, jernbane, kloakk og strømnett, mener Jørgen Myrland.

- Hadde tidligere regjeringer fulgt dagens prinsipper, ville Norge vært uten veier, jernbane, kloakk og strømnett, mener Jørgen Myrland.

Administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco Norge er blant de mer erfarne lederne i norsk IT-bransje, med bakgrunn fra IBM, Oracle og Sun. Cisco Norge har offentliggjort undersøkelsen Fem næringers konkurransevilkår i Norge, der IT sammenliknes med bioteknologi, landbruk, skipsfart og olje. Undersøkelsen viser, ikke overraskende, at det direkte statlige økonomiske engasjementet er 30 til 35 ganger større til landbruk og olje enn til IT, mens bioteknologi får enda mindre enn IT.

– Vi er ikke ute etter statssubsidier til IT-næringen, og vi mener heller ikke at Staten skal investere like tungt i IT som i olje, presiserer Myrland. – Det vi ønsker å få fram, er hvor selektiv Staten er i sine investeringer, og hvor lite målrettet man er mot å bygge opp det vi skal leve av etter oljen.

Myrland mener at det er en statlig oppgave å sikre landets infrastruktur, og at investeringer i infrastruktur må måles etter samfunnsøkonomiske og ikke privatøkonomiske kriterier.

– Alle eksisterende infrastruktur er bygget opp gjennom statlig innsats. Det gjelder blant annet veier, jernbane, kloakk og strøm. For at Norge skal kunne hevde seg med sin kompetanse og øvrige kvaliteter, blant annet spredt bosetting, kreves det tunge investeringer i bredbånd. Og da mener jeg ekte bredbånd, ikke ADSL. Ellers vil det ikke være andre arbeidsplasser i distriktene enn jordbruk og det offentlige.

Myrland oppfordrer å gjøre det tankeeksperimentet at tidligere regjeringer hadde hatt samme forhold til utbygging av infrastruktur som det dagens regjering har.

– Det hadde knapt vært noe annet enn bompengefinansierte veier rundt Oslo-gryta, og ellers ingenting. I stedet for ødemarker var vi veier, kloakknett, jernbane, elektrisk strøm, vannledninger, luftfart og så videre. Mobilnettet er kryssubsidiert gjennom regulering. Skal Norge få et skikkelig bredbåndsnett, krever det et offentlig engasjement. Sverige subsidierer bygging av bredbånd, mens Norge blir liggende etter.

Myrland peker på at med statlig støtte til bredbåndsinfrastruktur, ville vi sluppet hele opplegget med eget bakkenett for digital-tv.

– Dette nettet kunne vært integrert i det vanlige bredbåndsnettet. Egne bakkenett for digital-tv har vist seg å være fiaskoer i alle land der man har prøvd det, som i Sverige og England. Bruk heller pengene til å bygge et åpent nett som andre kan levere tjenester i. Gi gjerne pengene til kommunene. Det er ikke å subsidiere IT-næringen, det er å bygge samfunnstjenlig og nødvendig infrastruktur.

Til toppen