Statens portal skal snakke høyt

Statens MinSide.no skal være en tjeneste for alle, også for dem som ikke kan se og lese.

Statens MinSide.no skal være en tjeneste for alle, også for dem som ikke kan se og lese.

Den fullverdige tjenesteportalen lanseres i desember og skal driftes av Norge.no fra Leikanger i Sogn og Fjordane.

Hovedoppgaven for Norge.no blir å sørge for at MinSide utvikles som en nyttig portal for innbyggerne med publikumstjenester som gir opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter.

Innbyggerportalen skal samle interaktive tjenester fra hele den offentlige sektor og være en kommunikasjonskanal mellom innbyggerne og offentlig sektor.

For å kunne nå alle, har Voiceasp utviklet en avansert taleportal for norge.no.

Taleportalen skal være en tjeneste for alle brukere som har nytte av å lytte og tale fremfor å se og lese.

Målet med taleportalen er å gjøre offentlig informasjon bedre tilgjengelig for flere. Via taleportalen får de som ikke har tilgang til eller er brukere av Internett, informasjon hentet fra nettsidene til norge.no.

Taleportalen bruker talestyrte menyer hvor brukeren kan velge mellom å få nyheter fra forvaltningen, søke informasjon om spesielle tema eller kontaktinformasjon til offentlige myndigheter.

Løsningen som Norge.no har valgt er ny og avansert, også i internasjonal sammenheng, hevder voiceasp.

Til toppen