Statistikkmålinger på høring

Innvendinger fra tabloidavisene Dagbladet og VG førte til at ingen beslutninger ble fattet på mandagens allmøte om det videre statistikkarbeidet, men utvalget skal sende sine forslag på høring.

Innvendinger fra tabloidavisene Dagbladet og VG førte til at ingen beslutninger ble fattet på mandagens allmøte om det videre statistikkarbeidet, men utvalget skal sende sine forslag på høring.

Nettredaktørene Arne H. Krumsvik fra Dagbladet og Frode Nielsen fra Verdens Gang (VG) var på dagens allmøte ikke sikre på om det fremdeles er behov for samordnede servermålinger. Nielsen uttrykte også skepsis til om det er nødvendig å opprette Norske Nettsteders Landsforening (NNL) i det hele tatt.

Et eventuelt vedtak om å opprette NNL ble dermed utsatt i påvente av resultatene fra høringsrunden.

På den bakgrunn bestemte arbeidsutvalget å sende ut et notat om gruppens arbeid til alle involverte parter og at disse skal kunne komme med innspill i løpet av et par ukers tid.

Det ble bekreftet at det nå kun er EUnet det forhandles med på den tekniske biten av statistikkarbeidet, mens samarbeidspartner på verifiseringssiden er ennå ikke bestemt.

- Vi jobber fremdeles med både Norsk Gallup og Markeds- og mediainstituttet (MMI), som hver har forskjellige løsninger. Det er ikke bare å sette er-lik-tegn og to streker under svaret, sier medlem i arbeidsutvalget Jan H. Amundsen fra Fagpressen.

Han kan også bekrefte at tidligere kommunikasjonsdirektør i Scandinavia Online (SOL), Lasse Gimnes, nå er ute av arbeidsgruppen, da han opprinnelig ble valgt inn som SOLs representant.

Til toppen