Statlig gigantkontrakt er utsatt til høsten

Det nye digitale nødnettet til blålysetatene kan gi IKT-bransjen milliard-kontrakt, men nå er beslutningen utsatt.

Det nye digitale nødnettet til blålysetatene kan gi IKT-bransjen milliard-kontrakt, men nå er beslutningen utsatt.

Nødetatene (politi, brann, helse) og justisdepartementet ønsker å bygge et nytt digitalt telenett for å sikre bedre kommunikasjon i disse etatene. De mener det er behov for å bytte ut dagens analoge nett med et nytt digitalt nett som kan sikre bedre kommunikasjon, både til daglig og i nødssituasjoner.

Justisdepartmentet har estimert at et landsdekkene, lukket mobilnett bygget med såkalt Tetra-teknologi vil koste hele 3,6 milliarder kroner. For departementet vil ha dekning over absolutt hele landet.

Den høy prislappen førte først til at Nærings- og handelsdepartementet tok initiativ til å utrede om GSM kunne utvides til å løse oppgaven, noe som hadde redusert prislappen kraftig.

Justisdepartementet begynte derfor arbeidet med en såkalt teknologinøytral anbudsforespørsel. Dette åpner for anbud både basert på den dyrere Tetra-teknikken og systemer basert på bruk av Telenor og Netcoms eksisterende GSM-nett.

Nå viser det seg at anbudsforespørselen drar ut i tid - og det er heller ikke fullstendig sikkert at den kommer.

Aktører som Siemens og Nokia håper på milliardkontrakten nødnettet kan gi dem, men det vil minst drøye til ut på høsten før det blir noen avklaring.

Dette får digi.no vite av sjef for nødnettprosjektet, Tor Helge Lyngstøl.

- Man har vurdert å gå ut med en anbudsforespørsel med et forbehold om at Stortinget sier ja, men da kjøpsform og flere andre faktorer ikke er avgjort, har man bestemt at man skal vente på en avklaring i Stortinget, sier han til digi.no.

Lyngstøl har tidligere medgitt at 3,6 milliarder kroner er mye penger.

- Det å få så store bevilgninger over så kort tid krever veldig god argumentasjon, sa Lyngstøl til digi.no i mars.

Det er langt frem - først skal regjeringen bli enig om å ta milliarder fra andre formål og så skal man få et ja fra Stortinget i harde budsjettforhandlinger. Saken avgjøres altså først når statsbudsjettet for 2005 skal gjennom Stortinget i oktober/november.

At milliardene sitter langt inne, får digi.no langt på vei en bekreftelse på fra informasjonsavdelingen i Justisdepartementet.

Informasjonsavdelingen i justisdepartementet forteller til digi.no at justisminister Odd Einar Dørum nylig avviste spørsmål om finansieringen og ville altså ikke bekrefte at det kommer penger i det hele tatt i det nye statsbudsjettet. For et alternativ er en utsettelse på et år eller to.

Både informasjonsavdelingen og nødnett-sjef Lyngstøl er knappe i sine kommentarer og henviser til runde formuleringer i det revidert statsbudsjett som nylig ble lagt frem. Der står det:

"Det arbeides videre med å utrede alternative utbyggingsformer for nytt nødnett, herunder trinnvis utbygging og realisering ved tjenestekjøp. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2005."

Nølingen kan gi større vilje til å diskutere billigere løsninger. Siemens har tidligere uttalt at man mener Justisdepartentet har valgt en dyr løsning og at mobile basestasjoner kunne redusert prislappen vesentlig. (se tidligere sak i boksen øverst til høyre)

Til toppen