Statlig IT-plattform til 1,2 milliarder skal ikke bli et gigantprosjekt

Brønnøysundregistrene putrer på teknologi fra 80-tallet.

Statlig IT-plattform til 1,2 milliarder skal ikke bli et gigantprosjekt
Saksbehandlingsløsningene ved Brønnøysundregistrene skal få et nødvendig løft. Illustrasjonsbilde fra virksomheten. Bilde: Espen Zachariassen

Brønnøysundregistrene forbereder en omfattende teknologisk fornyelse, der IT-plattformene fra 80-tallet skal byttes ut.

Prislappen er på 1,2 milliarder kroner, og prosjektet skal gå over seks år.

– Dagens system nærmer seg end-of-life, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.

Les også: – Kunne sluppet dobbeltarbeid

Startskudd

Dette er etaten som har ansvaret for tjenesteplattformen og -portalen Altinn.

Nå er det etatens egne interne løsninger som må få nye ben å stå på. Arbeidsnavnet på prosjektet er BR-SYS og skalmunne ut i nytt registersystem med modernisering av saksbehandlingsløsningene.

Planleggingen har foregått i lang tid, mens startskuddet går i 2016 med 205 millioner kroner over statsbudsjettet.

Les mer: Milliondryss og kutt i datasenteravgiften

Tungrodde systemer

Registersjef Brekk beskriver en infrastruktur som har putret og gått siden 80-tallet.

Nye funksjoner er bygget inn lag på lag, og resultatet er et komplekst system som er sårbart. Og det blir stadig vanskeligere å bake inn nye funksjoner.

– Det har overlevd takket være en dyktig "mekaniker" som vet hvordan systemet skal vedlikeholdes og oppdateres, sier Brekk til digi.no.

Politiet og Nav sliter med utvikling av nye tjenester som følge av grunnsystemer fra samme periode. Brekk er varsom med å sammenligne forholdene.

– Jeg har ikke forutsetninger for å sammenligne våre utfordringer med disse etatene. Men det er klart vi sliter med tungrodde systemer, og det er åpenbart at vi kunne gjort flere ting på bedre måter med et nytt system.

Les også: Politiet må bruke IT-løsninger fra 70-tallet

Lars Peder Brekk, direktør, Brønnøysundregistrene.
Direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene legger ikke skjul på at IT-systemene synger på siste verset. Bilde: Espen Zachariassen

Felles plattform

Og nå skal det bli en realitet.

Planen er en felles plattformløsning for alle registrene.

– Ved å designe på toppen av den, får vi langt enklere muligheter for videreutvikling av selve tjenesteløsningene, sier Brekk.

Effekten skal bli løsninger som er mer brukervennlige og takler automatiserte prosesser i saksbehandlingen, noe som skal komme hele offentlig sektor og næringslivet til gode.

Brekk er tydelig på at det betyr nye måter å jobbe på for medarbeiderne i registrene.

Han er derimot ikke så tydelig på om det betyr gevinst i form av færre ansatte samme sted.

– Vi har en klar ambisjon om å effektivisere driften. Så langt har effektiviseringen skjedd ved at vi har klart å påta oss stadig flere oppgaver og et økende volum.

Les denne: – Her bør teknogründerne få lav husleie og boblebad på takterassen

Ingen fiasko-fare

Prosjektet går over fem-seks år frem til 2021 og har et budsjett på 1,2 milliarder kroner.

Ifølge registersjefen er det ikke snakk om enda et gigantprosjekt og ditto fare for nok en IT-fiasko.

– Her skal vi jobbe etter de metoder som moderniseringsministeren har instruert om. Arbeidet er delt opp i elementer som hver for seg står på egne ben. Ting skal gjøres skritt for skritt, sier Brekk.

Han legger til at KS2-rapporten er godkjent hos Finansdepartementet og

Register sjefen understreker at virksomheten er godt kjent med kompleksiteten i å bygge nye IT-systemer.

– Brønnøysundregistrene kan registerdrift og har levert på dette området siden 1981. Vi har bygd en ny og godt rustet organisasjon, og vi har en kompetanse som gir oss et godt utgangspunkt, sier Brekk.

Les gjerne: Billig-app kan spare staten for 200 årsverk

Serverrom, datarom i kjelleren på Brreg.
I kjelleren hos Brønnøysundregistrene spinner det utstyr som ble startet opp på 80-tallet. Bilde: Harald Harnang

Anbud på gang

Statlige prosjektmidler i milliardklassen påstås å være en melkeku for de store konsulenthusene.

Og, ja det kommer anbudskonkurranser, men så langt byr man ikke på detaljene.

– Jeg kan ikke si mye om det, ennå. Dette er noe vi jobber med for tiden, sier Brekk.

Brønnøysundregistrene har mye egenkompetanse, og det er på det rene at her blir det snakk om et parløp mellom eksterne og interne ressurser.

– Satser dere på skyløsninger eller egen maskinpark?

– Vi har god erfaring med å kjøre maskinvare i egen regi, men kommer også til å vurdere skytjenester, sier Lars Peder Brekk.

Så du denne? Refser danske etater for råtten IT-sikkerhet