Statlig IT-visjon vil ta mange år

Til neste sommer skulle alle i Norge få en avansert portalside. Det rekker vi ikke, innrømmer moderniseringsminister Morten A. Meyer.

Til neste sommer skulle alle i Norge få en avansert portalside. Det rekker vi ikke, innrømmer moderniseringsminister Morten A. Meyer.

Morten A. Meyer slo for kort tid siden på stortromma, da han lanserte planene om en egen borgerportal, med alle offentlige tjenester samlet på en side. Via en «din side»-funksjon på nettstedet norge.no skal privatpersoner og næringsliv kunne kommunisere med alle relevante offentlige instanser.

Minister Meyer planlegger å lansere portalen allerede neste år. Det er imidlertid ingen liten jobb ministeren har tatt fatt på. Statlige etater, kommuner og øvrig forvaltning bruker i dag helt forskjellige systemer, og disse må koordineres før borgerportalen kan lanseres.

For å få en full integrasjon hvor IT-systemene i de ulike etatene "snakker" med hverandre og utveksler informasjon, så vil det kreve mye arbeid.

Statsråden medgir nå at det kan bli vanskelig å ha på plass en fullkommen versjon innen den tid.

- Jeg er ydmyk nok til å innrømme at den første versjonen nok vil bære preg av å være nettopp det- en første versjon, sier Meyer til Mandag Morgen.

- Det vil ta noe tid, antakelig en tre-fire år, før vi får lagt det vi ønsker under en felles paraply, sier Meyer.

    Les også:

Til toppen