Statlig styring av Telenor ville bli en katastrofe

Paul Chaffey og Per Morten Hoff spår en katastrofe dersom regjeringen skulle gripe inn i salget av Telenors satellitter.

Tidligere i uken opplyste Telenor at selskapet arbeider med å selge deler av sin ganske omfattende satellitt-virksomhet. Og på ny krever LO at Stoltenberg-regjeringen griper inn, for staten har aksjemajoritetet i det børsnoterte selskapet.

Tidligere har LO krevet at regjeringen skulle stoppe planene om å selge Opplysningen 1881, selv om dette er eid av Tele Venture, der Telenor bare er en av eierne.

Også Arbeiderpartiets Jan Bøhler er sterkt imot et salg og oppfordrer næringsminister Odd Eriksen gripe inn.

Det synes Paul Chaffey, leder for den NHO-tilknytede bransjeforeningen Abelia, lite om.

- Slike diskusjoner dukker opp med jevne mellomrom, men politikere bør ikke gripe inn med detaljstyringer av bedrifter staten er deleiere i. Hvis de starter å gripe inn, vil politikere få en enorm jobb med å prioritere alt mulig internt i selskapet, påpeker Chaffey overfor digi.no.

Og han får full støtte fra Per Morten Hoff, leder av IKT Norge.

- Det hadde vært en skandale om den norske stat skulle ha blandet seg inn i driftren av Telenor. Poltikere har hverken forutsetninger til eller bør blande seg inn i slikt, mener Hoff.

- Jeg håper sannsynligheten er liten, i våre påpekte Stoltenberg at det ikke er regjerings politikk å gripe inn i for eksempel et mulig salg av Opplysningen 1881, påpeker Abelia-sjefen.

Chaffey advarer også regjeringen.

- Det ville raserte børsverdien til Telenor dersom staten skulle gripe inn og detalj-styrt et delvis statlig eid selskap, mener Chaffey.

Hoff går enda lengre og påpeker at et inngrep mot Telenor ville ha rammet hele det norske aksjemarkedet. Årsaken er at staten er så stor eier i så mange av de største børsnotere selskapene i Norge, blant annet Hydro og Statoil.

Chaffey mener at regjeringen dog har lovet å komme med en "Eierskapsmeldingen" der den rød-grønne regjeringen diskuterer statens investeringspolitikk, men denne meldingen er forsinket.

- Skal staten styre må det skje gjennom generelle rammevilkår. Globaliseringen handler om å gjøre Norge til et interessant land å investere i. Dette gjelder blant annet skatteregler for forskning, mener Chaffey.

Til toppen