Statlig Tekst-TV reklame blir lovlig

Uansett hva som blir resultatet av NRKs klage på Statens Medieforvaltnings forbud mot tekst-TV-reklame, kommer Kulturdepartementets reklameåpning til å råde - inntil Stortinget eventuelt bestemmer noe annet. For NRK Aktivums eks-sjef Arne Wam må det være ekstra bittert.

Arne Wam ga seg som sjef for NRK Aktivum i begynnelsen av november som protest mot uklare eksterne rammebetingelser og vanskelige vilkår for kommersiell virksomhet internt i mastodontbedriften NRK. Ikke minst var det vedtaket fra Statens Medieforvaltning 30. oktober om å forby NRKs betalte informasjon på NRK2s tekst-TV-tjeneste som fikk det til å koke over for Wam.

Det er i dag klart at dette var en forhastet beslutning. digi.no har ikke klart å få tak i Wam for en kommentar, mens Wams tidligere sjef, kringkastingssjef Einar Førde, er ikke helt med på at Wam foregrep begivenhetenes gang.

- På det tidpunktet hadde vi faktisk ikke fått akkurat disse signalene fra departementet. Vi hadde ventet så lenge på svar at vi slett ikke var sikre på hva resultatet ville bli, sier Førde til digi.no.

Onsdag dennne uken ble det klart at NRK Aktivum fikk gjennomslag for det meste av de betingelsene som ble stilt for å gjennomføringen av Aktivums forretningsplan (se peker til egen sak i margen til høyre). De mest vidtgående forslagene om tillatelse til å involvere seg i reklamefinansierte kringkastingskanaler på norsk jord mot nasjonale seere, ble dog forkastet. Men reklamefinansierte kanaler som utelukkende driver sin virksomhet i andre land eller nisjekanaler er OK for departementet.

Både etablering av betal-TV-kanaler og reklame på interaktive medier som tekst-TV og Internett, er foreslått i departementets notat som sendes på høring til 47 instanser med svarfrist 20. januar.

Dette innebærer at departementet taler sitt eget byråkratiske overvåknings- og konsesjonsorgan midt i mot. Dette bekrefter avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet. Mens Medieforvaltningen krever at NRK stopper all betalt informasjon på NRK2s tekst-TV-tjeneste innen 1. januar 1999, mener departementet at det bør åpnes for reklameinnslag på NRKs tekst-TV-tjeneste.

Departementet hevder tekst-TV må regnes som en tilleggstjeneste som "forutsetter at mottakeren aktivt oppsøker tjenesten". I lovteksten foreslås det dermed presisert at NRKs tekstfjernsyn ikke er en del av allmennkanalene i radio og TV.

Dermed har NRK allerede fått gjennomslag for sitt syn som de fremmet i en klage til medieforvaltningen i forrige uke. NRK mente at forbudet dreier seg om feil rettsanvendelse siden den konkrete tekst-TV informasjonen ikke kunne stride mot Kringkastingslovens bestemmelser om reklameforbud. For det første kan tekst-TV vanskelig defineres som kringkasting og for det andre kan informasjonen på tjenesten vanskelig defineres som reklame, mente NRK.

Forvaltningen hevdet på sin side "Selv om selskapenes produkter og tjenester ikke markedsføres direkte, må opplysningene på tekst-TV likevel regnes som en del av selskapenes samlede markedsføringsaktiviteter".

Nå har sjefene i departementet talt og lagt sine klare føringer på Statens Medieforvaltning som skal behandle klagen fra NRK før nyttår. En eventuell videre påklaging fra NRKs side vil i tilfelle være nettopp til departementet.

Med eller uten Arne Wam; jubelen står naturligvis i taket hos den kommersielle datteren NRK Aktivum.

- Dette er veldig motiverende for oss, sier konstituert administrerende direktør Bjørn Suhrke i NRK Aktivum til NRK Info.

- Vi er selvsagt spesielt glade for det som departementet skriver om tekst-TV, sier han og mener de skal vente litt med å sprette champagnen.

- Vi tar ikke noe for gitt, sier han og tenker på at forslaget må gjennom den demokratiske kvernen, ikke minst Stortinget til våren. Men før det skal NRKs styre ha en omfattende gjennomgang av NRK Aktivums forretningsplan. Ifølge NRK Info skal det være et styremøte den 11. desember hvor dette skal behandles.

Førde, som er styreformann i NRK Aktivum, sier til digi.no at dette har vært en lang prosess.

- De mest vidtgående av Aktivums forretningsplaner har vi ikke fått innvilget, men det er heller ikke så viktig. Vi kommer uansett ikke til å drive med investeringer i hundremillioners-klassen. Vi har ingen drømmer å bli søkkrike på alt vi driver med og er egentlig meget nøkterne når det gjelder å drive kommersielt. Det mest verdifulle i notatet fra departementet er at vi har fått gjennomslag for å sikre allmennkringkastingen videre, sier Førde.

- Det er en del av de andre aktørene som hater tanken på at vi skal få drive på med kommersiell virksomhet. Det er ingenting forunderlig i det, sier han.

- Det er viktig å forstå at dette er nødvendig for at NRK fortsatt skal få drive med allmennkringkasting, sikre seg rettigheter og få tilgang på den mest attraktive arbeidskraften. Det er uansett forferdelig slitsomt å gå gjennom en offentlig debatt for hvert eneste engasjement vi planlegger - ja det virker nesten prohibitivt, sier toppsjefen for lisenskringkasteren NRK.

I forbindelse med forbudet mot tekst-TV reklame var det TV 2-selskapet Net2 Interaktiv som fikk medieforvaltningen til å se nærmere på virksomheten til NRKs tekst-TV-tjeneste.

Til toppen