JUSS OG SAMFUNN

Statlig utvalg skal koordinere norsk IT-sikkerhet

Flere departementer og direktorater har gått sammen og etablert et statlig utvalg for IT-sikkerhet.

Ormer og virus som setter bedriftssystemer ut av spill, har bidratt til å skjerpe myndighetenes innsyn i hvor viktig IT-sikkerhet er.

Under ledelse av Nærings- og handelsdepartementet er det opprettet et koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet (KIS) som består av representanter fra syv departementer, statsministerens kontor og ni direktorater.

– Økt bruk av IT øker risikoen for angrep og forstyrrelser. Derfor er det nødvendig med tiltak for å forberede samfunnet for en fremtid der elektroniske kommunikasjonsnettverk ikke bare benyttes av hederlige brukere, uttaler nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen i en pressemelding.

Opprettelsen av koordineringsutvalget er et ledd i gjennomføringen av nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, opplyser statsråden.

Utvalgets arbeid omfatter spørsmål knyttet til rikets sikkerhet, nasjonale sikkerhetsinteresser og kritiske samfunnsfunksjoner. Det skal samordne videreutviklingen av IT-sikkerhetsregelverket, få frem felles standarder, normer, metoder og verktøy for IT-sikkerhet. Utvalget skal også drøfte aktuelle risiko- og sårbarhetsspørsmål og bidra til koordinering av informasjonstiltak og beredskapsplanlegging.

Koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet (KIS) består av følgende departementer og direktorater:

 • Statsministerens kontor
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Oljedirektoratet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Kredittilsynet
 • Post- og teletilsynet
 • Politidirektoratet
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.