Statnett leier ut til Telia

Telia er i ferd med å posisjonere seg som et alternativ til Telenor, etter å ha inngått en avtale med Statsnett om leie av telelinjer. I første rekke er det snakk om linjer mellom Norge og Sverige, men intensjonen er en avtale som omfatter et riksdekkende telenett.

Telia er i ferd med å posisjonere seg som et alternativ til Telenor, etter å ha inngått en avtale med Statsnett om leie av telelinjer. I første rekke er det snakk om linjer mellom Norge og Sverige, men intensjonen er en avtale som omfatter et riksdekkende telenett.

Avtalen som ble inngått mandag betyr at Telenor ikke lenger sitter alene med et telenett i Norge. Den nasjonale delen av det planlagte telenettet blir imidlertid ikke operativ før etter 1.1.98, da det tillates konkurranse også på dette området for innenlands telefoni.

Statnett skal oppruste sitt eget telenett med 800 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Selskapet eier 80 prosent av hovednettet i Norge, eller vel 8500 kilometer kabel.

EniTel AS spinner for tiden fiberoptiske linjer rundt kraftledninger, i et samarbeid mellom vel 30 kraftprodusenter og Statnett. Det er disse kablene som Telia nå har inngått en avtale om å leie.

Telia og Statsnett regnermed at en avtale for et riksdekkende telesamarbeid er klar før sommeren.

Til toppen