Statnett ser alvorlig på cyberangrep mot europeisk elnett-organisasjon

Har gjort egne tiltak.

Statnett ser alvorlig på cyberangrep mot europeisk elnett-organisasjon
Innsideinformasjon om europeisk samarbeid om strømforsyning kan være interessant for blant annet statssponsede hackere. Foto: Espen Zachariassen

Organisasjonen ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), kom mandag med en kort pressemelding om at