Statnett stoler ikke på Telenor

Statnett vil bygge opp egne kommunikasjonslinjer for å gjøre seg helt uavhengig av Telenor på nyttårsaften. Selskapet tar ikke sjansen på å gjøre seg avhengig av Telenor.

Statnett vil bygge opp egne kommunikasjonslinjer for å gjøre seg helt uavhengig av Telenor på nyttårsaften. Selskapet tar ikke sjansen på å gjøre seg avhengig av Telenor.

I tillegg til egen kommunikasjon bygger Statnett opp en omfattende informasjonsberedskap til publikum og media i forbindelse med tusenårsskiftet. Feil kan oppstå fordi datasystemene ikke klarer overgangen fra 1999 til 2000.

- Selv om Telenor gjør alt for å sikre telefonnettet på nyttårsnatten, kan vi ikke basere oss på at de klarer det, sier informasjonsdirektør i Statnett Tor Inge Akselsen i en pressemelding.

Statnett vil ha 150 ansatte på jobb i nyttårshelgen. Et like stort antall holdes i beredskap, og kan rykke ut på kort varsel. Statnett bruker nærmere 40 millioner kroner for å sikre strømforsyningen ved overgangen til det nye årtusenet.

- Det er knapt tenkelig at alle fire systemer skulle falle ut samtidig, sier Akselen.

Den mest kritiske perioden for strømforsyning blir mellom klokken 22.00 på nyttårsaften og 02.00 på nyttårsmorgen. I dette tidsrommet blir det høy beredskap og sterke restriksjoner på handel med kraft i Norge og i Norden. Hvis noe skulle skje, vil denne kjernetiden bli utvidet.

Selv små datafeil kan få meget store konsekvenser for kraftforsyningen. Ved utgangen av juni var fem prosent av norske anleggseiere forsinket i sitt arbeid med å forebygge år 2000-problemet. Statnett har ansvar for å følge opp kraftselskapenes beredskapsarbeid.

- Vi regner med at alle blir ajour i løpet av kort tid, sier Akselsen. Gjennom revisjoner har Statnett funnet flere mangler kraftselskapene selv ikke hadde oppdaget. Hvert enkelt selskap har ansvar for å holde egne anlegg ajour.

I et brev til Olje- og energidepartementet uttrykker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin bekymring. Kraftforsyningssystemet er stort og komplisert, og NVE utelukker ikke uforutsette hendelser.

Til toppen