Statoil erstatter Unix med Linux

Statoil har fullført en viktig etappe i en IT-forenkling som blant annet går ut på å erstatte Unix med Linux.

Statoil har fullført en viktig etappe i en IT-forenkling som blant annet går ut på å erstatte Unix med Linux.

I en pressemelding fra Red Hat heter det at overgangen fra Unix til Linux innebærer kostnadsbesparelser på 50 prosent, hovedsakelig på grunn av mer effektiv drift og bedre ytelse for applikasjoner.

IT-omleggingen som nå er fullført, innebærer at tallet på Unix-varianter brukt i Statoils svært omfattende IT-systemer nå er redusert fra sju til fire, og at 70 prosent av selskapets applikasjoner innen «E&P» («exploration and production») nå kjører på Red Hat Enterprise Linux.

Omleggingen er kjørt i to etapper. I første omgang tok man e-post og DNS-tjenester. Andre etappe gikk ut på å overføre fagsystemer som Schlumberger Eclipse, en applikasjon for reservoarsimulering. Ifølge Red Hat yter Eclipse ti til 40 ganger mer under Linux enn under Unix.

Pressemeldingen siterer sjefingeniør Johnny Roen i Statoil dit hen at alle Unix-systemer skal erstattes med Linux. Da blir det bare to operativsystemer igjen i Statoil: Linux og Windows.

Roen sier at Statoil valgte Red Hat framfor SUSE (Novell) på grunn av bedre støtte fra partnere og uavhengige programvareleverandører. Det gjør at det er flere applikasjoner å velge blant, og at konkurransen blant leverandørene er mer intens.

    Les også:

Til toppen