Statoil kjøper IT-drift for 50 mill.

Den norske stats oljeselskap har inngått en ny IT-driftsavtale med EDB Business Partner ASA. Statoil-avtalen er verdt 50 millioner kroner.

Den norske stats oljeselskap har inngått en ny IT-driftsavtale med EDB Business Partner ASA. Statoil-avtalen er verdt 50 millioner kroner.

Avtalen dekker leveranse av datakraft og lagringstjenester på IBM stormaskin og tilhørende drift av konsernets virksomhetskritiske applikasjoner på

samme tekniske plattform. Tjenestene vil bli levert av EDB Teamco, opplyser EDB Business Partner i en pressemelding.

Avtalen dekker leveranser til Statoils organisasjoner i de tre skandinaviske land. Avtalen har en ramme på omlag 50 millioner kroner i år og er en videreføring av tidligere leveranser fra EDB Teamco.

Til toppen