Statoil legger om til e-faktura

Innen 2007 skal tre av fem inngående fakturaer til Statoil behandles elektronisk.

Innen 2007 skal tre av fem inngående fakturaer til Statoil behandles elektronisk.

Næringslivet sliter i dag med å få opp volumet på anvendelse av e-faktura bedrifter imellom ettersom mange selskaper ikke har løsninger for å håndtere det.

Statoil er en av de 13 bedriftene som i dag er medlem i samarbeidsorganet e2b Forum som har som mål å få næringslivet til å bruke en ny XML-standard for e-faktura.

Medlemsbedriftene har knalltøffe mål, og ønsker å skaffe 50 leverandører hver innen året som kan samkjøre e-faktura på XML-standard.

Avdelingsleder Ellen Aasland i Statoil forteller til digi.no at oljeselskapet i dag mottar 450 inngående e-fakturaer per måned.

Men målet er langt høyere.

Statoil håper å inngå avtaler med 20 nye leverandører om mottak av e-faktura i løpet av denne våren. Dette vil kunne generere 20 000 inngående e-fakturaer i året.

Innen 2007 ønsker Statoil at opptil 60 prosent av alle inngående fakturaer skal skje elektronisk.

    Les også:

Statoil registrerer 240 000 fakturabilag i året. 60 prosent av dette blir 144 000 fakturaer. Ganger man med 20 kroner per faktura som er en forventet besparelse både for mottaker og avsender, vil dette gi en ekstrainntekt til Statoil alene på 2,8 millioner kroner i året.

Aasland vil jobbe hardt for å få til et e-fakturasamarbeid på XML-format mot de 300 største leverandørene som genererer flest fakturaer.

– Vi oppfordrer leverandørene til å ta i bruk e-faktura, men vi stiller oss ganske nøytrale til hvilket XML-format de skal bruke, altså enten e2b eller XCBL, sier hun til digi.no.

Statoil har i dag god erfaring med reisebyrået Berg Hansen som i snitt leverer en e-faktura på reiser hver dag. Reisekostnadene blir automatisk postert inn på den ansattes reisebudsjett som også gjelder selve bestillingen.

I tillegg håper Statoil på et utstrakt samarbeid med formidlingssentraler som Posten eller Euronova og leverandører som har integrert seg med markedsplassen CCHubwoo.

Oljeselskapet har store forventninger til at det offentlige kan være en viktig pådriver for næringslivet framover.

– E-handelssekretariatet har uttalt en klar strategi for elektronisk fakturabehandling i offentlig sektor, og det kan tenkes at dette raskt vil få fart på det private næringslivet, framholder Aasland.

Til toppen