Statoil og Hydro sammen om supernett i Nordsjøen

Børsnoterte Enitel skal etablere og drifte et nytt fiberoptisk bredbåndsnett i Nordsjøen. Det 200 kilometer lange fibernettet er bestilt av Hydro og Statoil for å knytte sammen en rekke plattformer i den nordlige delen av Nordsjøen.

Børsnoterte Enitel skal etablere og drifte et nytt fiberoptisk bredbåndsnett i Nordsjøen. Det 200 kilometer lange fibernettet er bestilt av Hydro og Statoil for å knytte sammen en rekke plattformer i den nordlige delen av Nordsjøen.

Det nye fiberoptiske telefon- og datalinjen vil strekke seg fra plattformene Troll A, Gullfaks og Snorre, med forgrening sørover til Oseberg. Den vil knyttes opp til den allerede eksisterende fiberkabelen fra Kolsnes ved Bergen til Troll-plattformen, skriver Enitel i en børsmelding.

- Dette gir oss en sentral rolle i å utvikle fast teleforbindelse til og mellom oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Fibernettet vi nå skal etablere ser vi på som første trinn i arbeidet med å knytte sammen alle oljeinstallasjoner i et fast telenett, sier direktør for strategiske prosjekter i Enitel, Olav Harald Nordgard.

Enitel skal både finansiere, eie, etablere og drive det nye fibernettet. Selskapet skal levere telekommunikasjon via fibernettet i ti år framover, med opsjon til forlengelse i ytterligere ti år.

Fibernettet skal etter planen være operativt fra februar 2001 og vil kreve investeringer på omlag 120 millioner kroner.

Til toppen