Statoil våger seg på nettskyen

Oppdateringer reduseres fra 6 dager til 1 time.

Statoil våger seg på nettskyen
Leder av Engineering software solutions Øyvind Tveit hos ingeniørselskapet 4Subsea ser for seg enklere tilgang til analysedata hvis Statoil deler Wellspot med eksterne partnere. Bilde: 4Subsea

For et par år siden var applikasjoner i nettskyen uaktuelt for Statoil. Nå er den første løsningen migrert til Microsofts skyplattform Azure.

– Vi har vært gjennom en holdningsendring, medgir Einar Landre, IT-leder på boring og brønn hos Statoil.

– Det ble gjort grundige vurderinger, og for denne løsningen var fordelene så store i forhold potensielle ulemper at valget var forholdsvis enkelt, sier Landre til digi.no.

Han understreker at selskapet tar seg god tid, men at vellykkede erfaringer nå kan føre til at flere løsninger flyttes ut.

Wellspot

Pionérløsningen kalles Wellspot, som 4Subsea har utviklet for Statoil og leverte i 2012. Den analyserer tilstanden i brønnhoder i forbindelse med vedlikeholdsoperasjoner.

«Råvarene» er data om komponentene i brønnhodet, bunnforholdene i området, værdata og vekt og annen relevant informasjon om rigg-fartøyet som skal koble seg på brønnhodet.

Løsningen er utviklet i Azure, så det var ikke de store praktiske utfordringene å flytte løsningen fra selskapets egne servere til en ekstern skyløsning i fjor.

Gevinsten er målbar.

Løsningen oppdateres ofte, og i eget hus tok det opp til seks dager å rulle ut en ny versjon til et hundretalls brukere.

I skyen tar det en times tid.

Bruk av datakraft målt i tid er halvert fra drøyt 15.000 timer i måneden.

– Her er det ikke penger spart vi ser på først. Gevinsten er en mer smidig drift av Wellspot, sier Landre.

Programvare for analyse av brønnhodene på havbunnen (inne i de gule brønnrammene på denne illustrasjonen) ble prøvekanin for Statoils test av nettskyen.
Programvare for analyse av brønnhodene på havbunnen (inne i de gule brønnrammene på denne illustrasjonen) ble prøvekanin for Statoils test av nettskyen. Bilde: Statoil

Modnet over tid
– Hva har ført til at Statoil har snudd i sin holdning til skyen?

– Vi ser jo at løsningene her har modnet over tid. Stadig flere bruker den, og på privaten er de fleste av oss eksponert for ulike skytjenester, som Itunes. Nettskyen er kommet for å bli, og da er det mer et praktisk spørsmål om å finne ut hvordan vi skal utnytte den, svarer Landre.

Wellspot var egnet som prøvekanin etter forslag fra leverandøren, blant annet fordi den har avgrenset funksjonalitet og ikke direkte virksomhetskritisk.

Neste skritt er trolig å slippe eksterne aktører inn på løsningen.

En aktuell kandidat er FMC Technologies, som leverer brønnhoder.

– Hvis FMC kan gå inn og vedlikeholde sine egne data, er det enklere for begge parter - og praktisk enklere i en skyapplikasjon, sier IT-lederen.

Slippe til andre

Hvis fartøyene som kjører vedlikeholdsjobbene kan slippe inn på Wellspot, vil det gi bedre kvalitet på dataene som løsningen trenger.

– Det er hele tiden en jakt på slike data, som vekt på riggen og hvordan den beveger seg i sjøen og dermed belaster brønnhodet. Da er det enklere om slike data er lastet opp og oppdateres i en felles løsning, mener Øyvind Tveit. Han leder programvaredelen hos 4Subsea.

- Hva med IT-sikkerheten knyttet til en slik løsning?

– Vi har hatt en ekstern sikkerhetsrevisjon av Wellspot og fått godkjent. Men når du flytter data til skyen, må du ta stilling til hva slags data som legges dit. I dette tilfellet er det ikke snakk om sikkerhetskritisk informasjon, men data og analyser som sikkerheten i nettskyen kan takle, sier Tveit.

Mer i skyen

Pilotprosjektet kan få følger for resten av Statoil.

– Vi fikk bekreftet en hypotese vi hadde om at det å flytte egenutviklede applikasjoner ut i skyen kan være lurt. Dette er absolutt noe vi kan gjennomføre flere steder, sier Landre.