BEDRIFTSTEKNOLOGI

Statsbudsjettet: 12.5 mill. til kultur-IT

Bevilgninger til spesielle IT-tiltak i kultur-sektoren øker fra 5 til 12,5 millioner. Økningen begrunnes med "IT-plan for kultursektoren" som avgående kulturminister Turid Birkeland la fram 1. oktober.

Eirik Rossen
13. okt. 1997 - 17:08

I 1997 var det bevilget 5 millioner kroner til IT for folkebibliotekene, hovedsakelig utstyr for å komme på Internett. Denne bevilgningen gjentas i regjeringens utkast til statsbudsjett for 1998.

"IT-plan for kultursektoren" får altså 7,5 millioner kroner. Ekspedisjonssjef Sigve Gramstad sier at det viktigste tiltaket blir "Kulturnett Norge", men at budsjettet ikke inneholder noen fordeling av midler på ulike tiltak innen IT-planen for kultursektoren.

Da Birkeland kunngjorde denne planen, ble det sendt ut en pressemelding med blant annet disse avsnittene:

"Kulturnett Norge blir åpnet i begynnelsen av 1998, i en grunnversjon. Kulturnettet skal være en felles innfallsport til de viktigste norske kulturtilbudene på Internett. Kulturnett Norge skal bestå av ett nasjonalt nett med Nasjonalbiblioteket som knutepunkt, og fire sektornett - for bibliotek, arkiv, museum og digitale kunstformer. Museumsnettet er allerede under planlegging.

"Kulturnett Norge skal både ta initiativ til nye tjenester og stimulere til samarbeid med ulike grupper av leverandører og brukere. Tilrettelegging av kulturnettets tjenester for spesielle grupper, for eksempel funksjonshemmede, vil bli vektlagt. Kulturnett Norge skal videre sikre en viss bredde, kvalitet og standard i tilbudene.

"Kulturnett Norge skal være et interaktivt, elektronisk kulturforum, og det vil bli lagt vekt på nettet som møtested. Kulturnett Norge skal også knyttes opp mot andre kulturnett internasjonalt, og ivareta både nasjonale og internasjonale funksjoner."

I forbindelse med statsbudsjettet skriver Kulturdepartementet følgende: "Etablering av Kulturnett Noreg er eit sentralt tiltak. Danmark har hatt eit slikt nett sidan 1995 og Sverige sidan 1997. Nettet skal vere ei nasjonal overbygning over kulturnetta på dei einskilde sektorane arkiv, bibliotek, museum og kunst. Kulturnett Noreg skal vere organisatorisk knytt til Nasjonalbiblioteket. Riksarkivaren, Statens bibliotektilsyn, Norsk museums- utvikling og Norsk kulturråd står sentralt i utforminga av dei einskilde sektornetta." Et annet sted i budsjettutkastet heter det at nasjonalbibliotekavdelingen i Mo i Rana skal være teknisk ansvarlig for Kulturnett Norge.

Planen som helhet vil engasjere flere departement: "Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum, med likt antall medlemmer oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kulturdepartementet. Hovedoppgaven vil bli å kartlegge fellesområdene for de tre sektorene, peke på samordningstiltak innenfor de tre sektorene, særlig i tilknytning til Kulturnett Norge og etter- og videreutdanningsreformen, og foreslå tiltak for å skape synergieffekter for utdannings-, forsknings- og kultursektoren."

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.