Statsbudsjettet: 35 mill. til teleforskning

Regjeringen øker bevilgningen til teleforskning fra 23,4 millioner til 35 millioner kroner. Regjeringen vil også legge fram en egen redegjørelse om utviklingen av teleforskningen.

Regjeringen øker bevilgningen til teleforskning fra 23,4 millioner til 35 millioner kroner. Regjeringen vil også legge fram en egen redegjørelse om utviklingen av teleforskningen.

Regjeringen skriver i budsjettet at "gode telekommunikasjoner har avgjørende betydning for norsk næringslivs konkurranseevne..."

Med dette som bakgrunn velger Regjeringen å foreslå en svak vekst for teleforskningen fra 23,4 millioner til 35 millioner kroner i 1999. Blant de tiltakene Regjeringen vil prioritere høyt er et avansert nasjonalt forskningsnett, blant annet på grunn av det internasjonale arbeidet som pågår innenfor utviklingen av Internett 2.

Teleforskningen kanaliseres i stor grad til prosjekter under Norges forskningsråd. De programmene som har fått støtte i år og som kan forvente økt støtte til neste år er:

  • Tjenesteyting og Infostruktur (TYIN) som skal bidra til utvikling av nye tjenester basert på tele- og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og til at det etableres en tilstrekkelig avansert infrastruktur for slike tjenester
  • FoU i IT-industrien og grafisk industri (PROGIT), som skal fremme en leverandørindustri som kan realisere tele- og nettbaserte tjenester som styrker IT-industriens evne til å utvikle internasjonalt konkurransedyktige produkter
  • Grunnleggende teleforskning som støtter strategisk og grunnleggende FoU innenfor områdene mobile systemer, bredbåndssystemer, overføringsnett og endesystemer, telesystemer for grupper med spesielle behov
  • Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) som skal styrke humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning om IKT som grunnlag for næringslivets strategier for ny IKT og myndighetenes IKT-politikk

Regjeringen skriver i budsjettet at det er behov for å holde et høyt nivå på den nasjonale teleforskningen, blant annet for å motvirke faren for redusert verdiskapning og svekket interesse for å utvikle nye tjenester for det norske markedet.

Til toppen