Statsbudsjettet: 35 mill. til teleforskning

Regjeringen øker bevilgningen til teleforskning fra 23,4 millioner til 35 millioner kroner. Regjeringen vil også legge fram en egen redegjørelse om utviklingen av teleforskningen.

Regjeringen skriver i budsjettet at "gode telekommunikasjoner har avgjørende betydning for norsk næringslivs konkurranseevne..."

Med dette som bakgrunn velger Regjeringen å foreslå en svak vekst for teleforskningen fra 23,4 millioner til 35 millioner kroner i 1999. Blant de tiltakene Regjeringen vil prioritere høyt er et avansert nasjonalt forskningsnett, blant annet på grunn av det internasjonale arbeidet som pågår innenfor utviklingen av Internett 2.

Teleforskningen kanaliseres i stor grad til prosjekter under Norges forskningsråd. De programmene som har fått støtte i år og som kan forvente økt støtte til neste år er:

  • Tjenesteyting og Infostruktur (TYIN) som skal bidra til utvikling av nye tjenester basert på tele- og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og til at det etableres en tilstrekkelig avansert infrastruktur for slike tjenester
  • FoU i IT-industrien og grafisk industri (PROGIT), som skal fremme en leverandørindustri som kan realisere tele- og nettbaserte tjenester som styrker IT-industriens evne til å utvikle internasjonalt konkurransedyktige produkter
  • Grunnleggende teleforskning som støtter strategisk og grunnleggende FoU innenfor områdene mobile systemer, bredbåndssystemer, overføringsnett og endesystemer, telesystemer for grupper med spesielle behov
  • Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) som skal styrke humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning om IKT som grunnlag for næringslivets strategier for ny IKT og myndighetenes IKT-politikk

Regjeringen skriver i budsjettet at det er behov for å holde et høyt nivå på den nasjonale teleforskningen, blant annet for å motvirke faren for redusert verdiskapning og svekket interesse for å utvikle nye tjenester for det norske markedet.

Til toppen