Statsbudsjettet: 40 millioner til år 2000-tiltak

På Nærings- og handelsdepartementets budsjett er det foreslått bevilget 40 millioner kroner i 1999 til å møte år 2000-problematikken.

På Nærings- og handelsdepartementets budsjett er det foreslått bevilget 40 millioner kroner i 1999 til å møte år 2000-problematikken.

På Nærings- og handelsdepartementets budsjett er det foreslått virkemidler som skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer.

Nærings- og handelsdepartementet samordner regjeringens IT politikk, og det foreslås bevilget 40 millioner kroner for å møte år 2000-problematikken. Ellers foreslås 30 millioner til økt satsing på høyhastighetskommunikasjon og til en helt ny sertifiseringsordning for IT sikkerhet.

Det foreslås 25 millioner kroner til en ny satsing på mikroteknologi. En del av bevilgningene til Norges forskningsråd rettes nå inn mot informasjonsteknologi og SND øremerker midler blant annet til det såkalte BIT-programmet.

Til toppen