Statsbudsjettet: Bedre profilering av Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet skal etablere en database med markedsinformasjon på teleområdet, og styrke frekvensplanleggingen. Dessuten skal Post- og teletilsynet få en bedre profilering.

Post- og teletilsynet skal etablere en database med markedsinformasjon på teleområdet, og styrke frekvensplanleggingen. Dessuten skal Post- og teletilsynet få en bedre profilering.

Det hittil anonyme Post- og teletilsynet har gjennom liberaliseringen i telemarkedet fått en sentral plassering for å regulere forholdene i telemarkedet der langt flere aktører opererer nå enn tidligere. Dette kan være årsaken til at bedring av tilsynets profil er tatt med i neste års statsbudsjettforslag fra regjeringen Bondevik.

Åpningen av telemarkedet for nye teleoperatører gir nye utfordringer til de regulerende myndighetene. Post- og teletilsynets virksomhet videreføres på samme nivå i 1999 som i år, med utgangspunkt i tilsynets treårsstruktur som varer fra 1998 til 2001.

Regjeringen mener de viktigste satsingsområdene for tilsynet er sikting av markedsforhold i telesektoren, bidra til hensiktsmessige samtrafikkavtaler, videreutvikle forvaltning av nummer og nettadresser, samt å styrke frekvensforvaltningen ved at det skal utarbeides en nasjonal frekvensplan.

Statsbudsjettet inneholder ingen forslag til å legge avgifter på frekvenser som brukes av mobiloperatørene.

For å styrke tilsynsordningen i teleområdet skal tilsynet etablere en database med markedsinformasjon på teleområdet.

Post og teletilsynet fungerer også som refusjonsmyndighet for de samfunnspålagte oppgavene Telenor har fått. Ti millioner kroner er øremerket til finansiering av Telenors Radiostøykontroll. Telenor skal også få tilskudd for televirksomheten på Svalbard, avhengig om denne budsjettposten beholdes eller ikke. Faller det spesielle Svalbard-tilskuddet bort får Telenor kompensert dette ved å øke prisene.

Tilsynet skal i samarbeid med NORAD fortsette bistandsarbeidet ved å gi opplæring i teleforvaltning i Eritrea, samt generell rådgivning ved utbygging av telenett i Angola, Mosambik, Zimbabwe og Eritrea. Det skal også gis faglig støtte til etablering av maritime kystdadiostasjoner i Mosambik.

Post- og teletilsynet får økt budsjettilskuddet med 1,3 prosent fra vedtatt budsjett for 1998 på 142,2 millioner kroner til 144,1 millioner kroner.

Til toppen