BEDRIFTSTEKNOLOGI

Statsbudsjettet: Et visst IT-tak for grunnskolen

Budsjettforslaget for Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) avspeiler en viss vilje til å skape mer balanse mellom fagre ord og penger.

Eirik Rossen
5. okt. 1998 - 16:59

Postene som gjenspeiler Statens egen satsing på IT i grunnskolen - utover det som kommer fra kommuner og fylker - er noe spredt i budsjettet.

Bevilgningen som gjelder kompetanseutvikling av personalet i grunnskolen, samt forsknings- og utviklingstiltak, står på stedet hvil i forhold til i fjor det vil si 135,8 millioner kroner. Bevilgningen i 1998 er 134 millioner kroner, mens regnskapet for 1997 viser 150,1 millioner kroner. Hadde nivået fra 1997 vært opprettholdt, kunne en altså ventet noe flere tiltak for å heve lærernes kunnskaper innen IT.

Noen saftige ord om formålet med denne posten fortjener å gjengis: "Målet for 1999 er å bidra til å styrke kompetansen i vurdering, den fagspesifikke kompetansen og bruken av IT i opplæringen. I tilknytning til dette videreføres arbeidet med kompetanseutvikling som grunnlag for lokalt arbeid med læreplanverkene."

Bevilgningen som gjelder Nasjonalt læremiddelsenter (NLS) viser en forholdsvis kraftig nedgang. Nedgangen gjelder i sin helhet tilskudd til lærebøker for den videregående skolen, der departementet mener at man har fått til det vesentlige som trengs til Reform 94, slik at behovene er redusert. Postene som gjelder NLSs øvrige oppgaver, knyttet blant annet til Skolenett og elektroniske læremidler, er faktisk økt med 1,2 millioner kroner utover det økningen av senterets salgs- og oppdragsinntekter skulle tilsi, til 32,5 millioner kroner.

Budsjettutkastet har et eget sekkekapittel kalt "Andre tiltak i utdanningen". To poster i dette kapitlet heter "tilskudd til IT-tiltak", og står på stedet hvil. Men en annen post, kalt "spesielle driftsutgifter" er økt kraftig fra 21,9 til 30,7 millioner kroner, og det heter at noen av disse midlene kan nyttes til IT-tiltak. I en kommentar presiseres det at 6 millioner kroner av økningen skal gå til en "satsing innen nyskapende skoler i distriktene med hovedvekt på IT."

Budsjettutkastet viser til en rekke svært interessante prosjekter:

  • "For å styrke fådeltskolen i spredtbygde områder vil det bli lagt spesiell vekt på å utvikle grendeskolene som lokale kultur- og serviceinstitusjoner, der en også vil legge til rette for utvikling av ulike former for bruk av IT."
  • "Departementet ønsker å stimulere enkelte større IT-prosjekter ved skoler i utvalgte kommuner, der organiseringen og gjennomføringen av opplæringen tar utgangspunkt i bruk av IT som pedagogisk hjelpemiddel i tråd med læreplanverket for grunnskolen. Departementet vil særlig prioritere pedagogisk bruk av IT i opplæringen på ungdomstrinnet. Videre ønsker departementet oppfølging av og økt innsats knyttet til utvikling av fjernundervisning, både for elever og lærere."
  • "Departementet vil bidra til å utvikle alternativer til sørsamisk grunnskoleopplæring på internatskoler gjennom utvikling av IT-basert fjernundervisning, ambulerende lærere og utprøving av språkbad i praksis, jf også kap 0249."
  • "I grunnskolen er det gitt støtte til utprøving av Internett og videokonferanser for å unngå nedleggelse av små skoler i Troms (Sandsøy-prosjektet)"
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.