Statsbudsjettet gir 8 millioner til ny portal

I sitt forslag til statsbudsjett gir Regjeringens IT-sjef Morten A. Meyer penger til den nye borgerportalen.

I sitt forslag til statsbudsjett gir Regjeringens IT-sjef Morten A. Meyer penger til den nye borgerportalen.

Morten A. Meyer og det som tidligere het Arbeids- og administrasjonsdepartementet overtok 1. oktober ansvaret for IT fra Nærings- og handelsdepartementet.

Meyer har vært en frisk vind og har lansert en rekke sastninger og forslag i sin korte virketid. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder derfor ingen helt store overraskelser.

Det viktigste som skjer er at den nye borgerportalen som skal tilpasse og samle offentlige tjenester for hver innbygger får penger. Regjeringen foreslår bare å bevilge forholdsvis beskjedne 8 millioner kroner til arbeidet. Meyer har tidligere lovet at en første versjon av portalen skal åpnes allerede til sommeren.

Dermed er det duket for en kamp om en kontrakt med mye prestisje, om enn ikke det allere største budsjettet. Meyer røper også navnet på portalen. "Min Side" blir det ganske generiske navnet (til forveksling ganske likt Din Side, digi.nos søsterpublikasjon).

Regjeringen lover også å skape fortgang i arbeidet med å strømforme og ensrette prisingen av offentlig informasjon, blant annet kartdata og meteorologiske data. Nytt regelverk kommer i 2005.

Norge.no-portalen får for første gang sitt øremerkede budsjett og Høykom-ordningen for tilskudd til bredbåndsdekning videreføres. Men det bevilges ikke mer penger - Regjeringen mener bredbåndsmarkedet i Norge fungerer bra og utbyggingen går i et høyt tempo uten et statlig fond slik de har i Sverige.

Til toppen