Statsbudsjettet: Mindre skatt på mindre opsjoner

Regjeringen foreslår i sitt framlegg til statsbudsjett for 1999 at opsjoner med en beregnet verdi under 300.000 kroner ikke skal skattlegges ved tildeling, forutsatt at opsjonsordningen gjelder mer enn bare et fåtall av de ansatte i det aktuelle selskapet.

Regjeringen foreslår i sitt framlegg til statsbudsjett for 1999 at opsjoner med en beregnet verdi under 300.000 kroner ikke skal skattlegges ved tildeling, forutsatt at opsjonsordningen gjelder mer enn bare et fåtall av de ansatte i det aktuelle selskapet.

I dag beskattes ansattes opsjoner ved tildelingstidspunktet som en inntekt beregnet ut fra forskjellen mellom den antatte verdien på opsjonen og den ansattes utlegg til å realisere denne verdien. Videre blir den ansatte beskattet for gevinsten ved innløsningtidspunktet.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet at det gis et fritak for skatt på opsjonene ved tildelingstidspunktet dersom verdien på dette tidspunktet er lavere enn 300.000 kroner. Det er en forutsetning at minimum fem personer i mindre selskap, og minst en firedel av de ansatte i bedrifter med mellom 11 og 20 ansatte, får tilbud om opsjoner.

Samtidig foreslår regjeringen at en "større del" av den eventuelle gevinsten som oppstår ved innløsning eller salg av opsjonene skal beskattes som lønnsinntekt.

Se også digi.nos øvrige dekning om Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 via pekerne i margen til høyre.

Til toppen