Statsbudsjettet: Reduserer utbyttet fra Telenor

Regjeringen forventer en avkastning på aksjene i Telenor i 1999 på 375 millioner kroner, som er 195 millioner kroner lavere enn inneværende års budsjett, og 525 millioner kroner lavere enn i 1997.

Regjeringen forventer en avkastning på aksjene i Telenor i 1999 på 375 millioner kroner, som er 195 millioner kroner lavere enn inneværende års budsjett, og 525 millioner kroner lavere enn i 1997.

På tre år er dermed utbyttet Regjeringen tar ut av Telenor redusert fra 950 millioner kroner til 375 millioner kroner.

Telenor-konsernet oppnådde en bokført egenkapitalavkastning på 12,9 prosent i 1997, mot 17,8 prosent i 1996. Denne nedgangen kommer som en følge av Telenors investeringer i utlandet, som i en overgangsperiode vil gi negative bidrag til resultatet.

Regjeringen skriver i budsjettet at eksterne verdivurderinger viser en betydelig verdivekst i Telenor, dels på grunn av den internasjonale satsingen. Mens verdivurderinger i fjor antydet en verdi mellom 24 til 30 milliarder kroner, vurderes verdien nå å ligge mellom 40 og 50 milliarder kroner.

Til toppen