Statsbudsjettet tåkelegger IT-Fornebu

- Statsbudsjettets omtale av IT-Fornebu viser at regjeringen har valgt passivitet som strategi, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til digi.no.

- Statsbudsjettets omtale av IT-Fornebu viser at regjeringen har valgt passivitet som strategi, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til digi.no.

Regjeringens utkast til statsbudsjett følger et kjent spor: Å gjenta det man tidligere har sagt: "Regjeringen vil, som en oppfølging av St meld nr 38 (1997-98) IT-kompetanse i et regionalt perspektiv og Innst S nr 232 (1997-98), arbeide for å realisere et IT-senter på Fornebu."

Omtalen av IT-Fornebu er spredd på budsjettene til tre departementer - Kirke- undervisnings- og forsknings, Nærings- og handels, og Arbeids- og administrasjons - men ikke noe sted står det noe nytt.

- Vi hadde håpet på fremdrift med en beslutning nå i høst. Selv om mange spørsmål ikke er avklart mellom Staten og Oslo Kommune, hadde det vært mulig å sette opp en plan for når de nødvendige beslutningene må tas. Men ingen av departementene er villige til å sette opp noen ting. Jeg skjønner ikke at dette kan tolkes annerledes enn at Regjeringen har valgt passivitet som sin strategi, sier Vigtel.

Norsk Investorforum setter nå sin lit til at Stortinget vil skjære gjennom slik at det kan begynne å skje noe. Vigtel irriterer seg over den bebudede utleien av hangarområdet (kjent som Koksa), som skal skje gjennom et samarbeid mellom Statsbygg og SAS.

Her skriver Arbeids- og administrasjonsdepartementet: "Etter EØS-bestemmelsene vil dette skje ved internasjonal utlysning, og under hensyn til Stortingets forutsetninger ved behandlingen av IT-meldingen." Hvorvidt kunnskapssenteret er tenkt en rolle her, er uklart.

Vigtel er ellers optimistisk med tanke på et samarbeid med Universitetet i Oslo.

- Det viktigste er at Universitetet selv bestemmer seg for hva det vil gjøre, så skal vi nok få til en ordning som begge parter er tjent med.

Til toppen