Statsråd til digi.no-toppmøte

Setter innovasjon i offentlig sektor på dagsorden.

Statsråd til digi.no-toppmøte
Fornyingsminister Rigmor Aasrud (ap) kommer til Toppmøte Innovasjon i Offentlig Sektor, som digi.no arrangerer 11. juni. Bilde: Per Ervland

Fornyingsminister Rigmor Aasrud kommer til digi.nos Toppmøte Innovasjon i Offentlig Sektor den 11. juni i Oslo. Sammen med avtroppende skattedirektør Svein Kristensen, innovasjonsteamet til Skatteetaten, KS, Kommit, Difi og Altinn.

Les om arrangementet og med deg på her!

Temaet for konferansen er hvordan digitaliseringen åpner for helt nye muligheter for offentlig sektor. Utfordringen er hvordan de skal ta i bruk ny teknologi for å levere innovative tjenester til innbyggerne.

Men hvordan forholder offentlig sektor seg til innovasjon? Hvordan jobber de store etatene for å holde seg i forkant av utviklingen – og hvordan vil de bruke teknologi fremfor å bli brukt?

Blant annet vil Altinn presentere hvordan de vil jobbe med innovasjon fremover, noe som er svært aktuelt med tanke på at tjenesten faktisk skal ut på anbud denne sommeren.

Aasrud skal holde det siste foredraget på konferansen, og oppsummere hvordan de fra regjeringens side vil bidra til at offentlig sektor blir ledende i å utvikle nye tjenester.

    Les også: