Statssubsidier til fransk Google-konkurrent

EU har godkjent statssubsidier til to alternative søkemotorer: en fransk og en tysk.

Statssubsidier til fransk Google-konkurrent

EU har godkjent statssubsidier til to alternative søkemotorer: en fransk og en tysk.

EU-kommisjonen har løst en strid mellom Frankrike og Tyskland som begge krevde å få godkjent sine statssubsidier til hver sin europeiske alternativ til Google.

I juli i fjor godkjente EU en offentlig bevilgning på 99 millioner euro fra den tyske staten til Theseus. Dette prosjektet ble startet i januar i fjor da en gruppe tyske utviklere fant det umulig å fortsette å samarbeide med franske kolleger innenfor rammen av Quaero, et søkemotorprosjekt som ble lansert med brask og bram av den daværende franske presidenten Jacques Chirac i 2005, med støtte fra den daværende tyske statsministeren Gerhard Schröder.

Tirsdag denne uken godkjente EU-kommisjonen en tilsvarende bevilgning på 99 millioner euro til Quaero.

Quaero støttes i dag av et konsortium på 23 selskaper, ledet av den franske elektronikkgiganten Thomson. Det skal fortsatt befinne seg på et svært tidlig stadium, på grunn av uavklart finansiering. Prosjektet er beregnet å kreve fem år og 199 millioner euro. Frankrike har lovet å subsidiere halvparten av dette beløpet: Siden prosjektet er kommersielt, krever det godkjenning fra EU.

Teknologien i Quaero kommer i utgangspunktet fra det franske selskapet Exalead. Det innebærer at anene er svært solide: De går tilbake til den første effektive søkemotoren for Internett, Altavista, hvis kommersielle sjanser ble skuslet bort da Compaq overtok Digital på slutten av 1990-tallet. Exaleads løsning er beskrevet i en tidligere artikkel i digi.no (se Her er Fasts franske utfordrer), og kan testes på Exalead.com.

EU begrunner støtten til Quaero med at prosjekt er positivt for det europeiske fellesskapet som helhet. Samtidig advarer kommisjonen at Quaero preges av både sprikende interesser og usikkerhet i forhold til sjansene for å lykkes i markedet. Godkjenningen av den franske statsstøtten gis under forutsetning av at prosjektet får en begrenset virkning på konkurranseforholdene i markedet, og av at det gis positive bidrag til europeisk forskning.

Målgruppen for Quaero er nettilbydere, innholdsdistributører og filmprodusenter. Det ferdige produktet skal tillate søk fra PC-er, mobiltelefoner, tv-er og andre plattformer, heter det.

    Les også:

Til toppen