Stavanger gransker mobilbruk

Stavanger vil sette ned en intern arbeidsgruppe som skal granske bruken av mobiltelefoner i kommunen. Bare i fjor ble det i Stavanger ringt mobilsamtaler for 1,4 millioner kroner fordelt på 275 kommunale telefoner.

Stavanger vil sette ned en intern arbeidsgruppe som skal granske bruken av mobiltelefoner i kommunen. Bare i fjor ble det i Stavanger ringt mobilsamtaler for 1,4 millioner kroner fordelt på 275 kommunale telefoner.

Av Stavanger kommunes samlede mobilkostnader på 1,4 millioner kroner i fjor representerer tellerskritt 860.000 kroner og abonnementsutgifter 510.000 kroner. Alt i alt hadde Stavanger kommune nærmere ni millioner kroner i rene telekostnader, skriver Rogalands Avis fredag.

Nå varsler innkjøpsjef Birgitte Baglo at kommunen vil gå gjennom mobilforbruket for å se om det finnes muligheter for innsparinger. Bystyret i Stavanger har allerede gjort vedtak om å spare inn 400.000 kroner i telekostnader. Arbeidsgruppen "Innsparing av teletjenester" bebuder nå en anbudsrunde overfor operatører og teleleverandører for å få bedre rabatter på forbruk og utstyr.

Noen tiltak, som sperring av tilgang og kontroll av telefonregninger, er allerede satt i verk. I tillegg vil kommunen begrense muligheten for å ringe ut av kommunen og fylket, samtidig som de ansatte må levere inn mobiltelfonen etter arbeidstid.

I går ble det kjent at Hordaland fylkeskommune vil flere hundre tusen kroner i året bare på sin utenlandstelefoni etter å ha gjennomført en anbudsrunde på sine teletjenester. NetCom GSM AS snappet storkunden foran nesa på Telenor og flere utenlandske televerk. Pris og kvalitet på linjene til utlandet var de to viktigste parametrene for Hordaland fylkeskommunes valg av NetCom som leverandør.

Til toppen