Steilt før anti-Microsoft-konferanse

Microsoft avviser forbrukeradvokat Ralph Naders "Appraising Microsoft"-konferanse som utslag av blind hat. Nader hevder at Gates prøver å skremme folk fra å delta på konferansen.

Microsoft avviser forbrukeradvokat Ralph Naders "Appraising Microsoft"-konferanse som utslag av blind hat. Nader hevder at Gates prøver å skremme folk fra å delta på konferansen.

Nader og hans kolleger sier at det har vært svært vanskelig å få programvareselskap til å delta på konferansen, og minst én bransjeforening skal ha nektet å sende ut innbydelser. De har fortalt PC Week om et selskap som nektet å delta, av frykt for hevnaksjon fra Microsoft, uten å identifisere selskapet.

Representanter for Microsoft har hatt et møte med representanter for Nader, der de siste gjentok sin oppfordring til Microsoft om å delta på konferansen. Microsoft-folkene sier de prøvde å få til en dialog, men at Nader-folkene ikke var interessert. Nader-folkene sier de avviste å diskutere hvorfor de ville holde konferansen, og at hensikten med møtet utelukkende var å få Microsoft til å bekrefte om de ville delta på konferansen eller ikke.

Bill Gates har latt være å svare på flere skriftlige henvendelser fra Nader.

Som tidligere rapportert i digi.no, er det ingen tvil om at hovedtalerne på konferansen er kjente Microsoft-motstandere. Microsoft-talsmenn sier at Microsoft kunne tenke seg å la seg representere på konferansen, forutsatt at talerlisten får en mindre ensidig sammensetting.

Den amerikanske fagpressen har fått lekket til seg en plan fra PR-byrået SAG (Strategic Alliance Group) som Microsoft har brukt det siste halvannet året. Planen - "Developing Support Among Politically Influential Leadership in Small Business and the Political Activist Community" - legger opp en taktikk for å vinne forbrukergrupper og -talsmenn over på Microsofts side.

Microsoft-talsmann Greg Shaw sier til PC Week at planen ble avvist fordi den var "aggressiv" og "ikke i samsvar" med Microsofts forretningspraksis. Nader-talsmann John Richard sier planen liknet på General Motors' trakassering av Ralph Nader på 1960-tallet. Det skal være brakt på det rene at SAG har organisert flere møter mellom Microsoft og forbrukergrupper den siste tiden, noe Microsoft-talsmenn forsvarer som selskapets selvsagte rett.

Det Microsoft-eide nettmagasinet Slate hadde i forrige uke en lang kommentar fra Ralph Nader, der Nader hudfletter Microsoft og forsvarer sitt eget anti-Microsoft korstog. Ifølge Netinsider var det Slate-redaktør Michael Kinsley som tok kontakt for å få kommentaren. Kinsley er kjent for satiriske beskrivelser av keiserlige tilstander internt i Microsoft, og spiller ifølge kritikere, narrens rolle i Microsofts nyanserte propagandaapparat.

Til toppen