Sommerintervjuet

Stein Olav tror at oljekrisen vil være svært positiv for IT-bransjen

Stein Olav Skrøvseth leder Nasjonalt senter for e-helse.
Stein Olav Skrøvseth leder Nasjonalt senter for e-helse.

Stein Olav Skrøvseth har brukt ferien til å besøke kjente trakter i USA hvor han tidligere har jobbet hos IBM i White Plains.

Skrøvseth begynte i jobben ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i april i år, og har store ambisjoner i årene som kommer. Blant annet skal de få alle landets pasienthåndteringsystemer til å snakke sammen.

Skrøvseth har aldri angret på at valget falt på å studere fysikk, og tror at utdannelsesveien han valgte som ung har gitt ham muligheter han ikke hadde trodd var mulige da han begynte på studiet.

Hvor er du nå?

Jeg er tilbake hjemme i Tromsø etter fire ukers ferie i USA. Kontrasten til temperaturer på 30-tallet i USA til ti grader og nordavind i Tomsø er stor, men Tromsø er et fantastisk sted å leve med nærheten til fjellene, sjøen og naturen.

Hva er planene for sommeren?

Stein Olav Skrøvseth (38)

Er leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning

Utdannet sivilingieniør med doktorgrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Har hatt postdoktoriat ved University of Sydney og forskningsopphold ved IBMs Thomas J Watson forskningssenter i New York

Ferien har altså vært i USA, med reiser i New York og Florida. I New York besøkte vi blant annet byen White Plains, der jeg bodde i ett år fram til 2014 mens jeg hadde forskningsopphold på IBMs forskningssenter i nærheten. Muligheten til å besøke trakter man har bodd i og personer man kjenner gjør ferien mer meningsfull. For barna var det stort å besøke Harry Potters verden i Universal Studios i Orlando, Florida. Vi voksne noterer å være vitne til oppskyting av SpaceX' Dragon fra Cape Canaveral som et høydepunkt både i overført og helt konkret betydning.

Hvilke elektroniske dingser må være med på ferieturen?

Den eneste som må være med er telefon, men ellers er Kindle også flittig i bruk i ferien. For barna er det viktig å ha med iPad eller andre spilledingser, særlig med tanke på lange bilturer.

Hvilke apper klarer du deg ikke uten?

Mail, og forskjellige kart-apper er essensielle verktøy, sistnevnte særlig på reise. I ferier er naturlig nok også Yr/Accuweather nyttig samt reiseselskapenes apper for å holde orden på alle de praktiske detaljene.

Hvilken utdannelse ville du valgt i dag, hvis du fikk muligheten til begynne om igjen?

Det kjedelige svaret er at jeg nok ville valgt den samme igjen: fysikk og matematikk ved NTNU. Først og fremst ut fra en genuin interesse for naturfagene, men også fordi det gir et unikt godt utgangspunkt for mange spennende karrieremuligheter. Når man starter der får man beskjed om at man er som poteten og kan brukes til alt, noe som ikke er en særlig nyttig tilbakemelding for en fersk student. Men i etterkant ser jeg hva det betyr, og selv har jeg havnet i helt andre posisjoner og fag enn det jeg studerte samtidig som den faglige ballasten fra studiet gir en trygghet som henger med.

Hvor ofte sjekker du e-post, bedriftens intranett eller andre samhandlingsverktøy i ferieperioden?

Alt for ofte.

Hva skal du lese i sommer?

Jeg har lest «Neverwhere» av Neil Gaiman, og rukket å starte på «The Yiddish Policemen's Union» av Michael Chabon. Jeg prøver å bruke ferien til å lese annet enn fag for å faktisk koble av.

Foretrekker du nettbrett, lesebrett eller fysiske bøker?

Jeg har hatt ulike versjoner av Kindle siden 2009, og leser naturligvis mye på den. Særlig på reise er lesebrett veldig praktisk, men følelsen av fysiske bøker er noe eget, så av og til plukker jeg opp det også. Faglitteratur egner seg best på papir med mulighet for å notere og ble fram og tilbake på en mer dynamisk måte.

Hva er et perfekt sommerminne for deg?

Det finnes mange gode sommerminner, men noe av det beste er å være på mine foreldres hytte i Surnadal på Nordmøre og være ute i naturen, fiske, padle i kano og ha late dager.

Hvordan vil norsk IKT-bransje utvikle seg de neste årene?

Forhåpentligvis i en retning der vi klarer å ta i bruk den enorme innovasjonskraften i feltet på en måte som gir positive effekter for samfunnet og enkeltpersoner. I mitt eget felt, e-helse, er det stor enighet om at det er potensial for å ta i bruk mer IKT på fornuftige måter, kanskje særlig å utnytte de datamengdene som finnes for å bedre kvalitet og behandling, og bidra til å realisere en pasientsentrert tjeneste. Samtidig har oljekrisen gjort at vi har tilgjengelig en betydelig mengde høykompetent arbeidskraft der mange helt sikkert vil finne veien inn til IKT-bransjen, og noen av dem også til helsesektoren og e-helse. Ved å bygge tverrfaglige miljøer hvor fagfolkene kjenner og respekterer hverandres kompetanse og har en grunnleggende forståelse for hvilke utfordringer samfunnet står ovenfor er vi på god vei mot å utvikle en bedre helsetjeneste. 

Hva synes du om innsatsen til politikerne våre når det gjelder IT-politikk? Noe du mener burde vært gjort annerledes?

Hjemskjermen til Skrøvseth.
Hjemskjermen til Skrøvseth. Foto: Privat

Det har fra sentrale myndigheter og forvaltning de siste årene vært en uttalt visjon om å prioritere e-helse og skape sterkere styring for å få til enklere og mer effektive IKT-løsninger som gir bedre samhandling og en mer pasientsentrert tjeneste. Myndighetene har opprettet flere nye strukturer som gjør samstyring av e-helse enklere enn tidligere:  Nasjonalt e-helsestyre hvor representanter fra alle nivåene og regionene er med å styre e-helsesatsingen, Nasjonal IKT som er spesialisthelsetjenestens hovedarena for elektronisk samhandling i og mellom nivå og regioner, den felles innkjøpsservicen HINAS som gjør at sykehusene kan stille sterkere krav til produkter, leveranse, videreutvikling og pris og oss ved Nasjonalt senter for e-helseforskning som skal bringe frem den kunnskapen som trengs for å ta de gode beslutningene. Etableringen av et eget direktorat for e-helse fra nyttår var et viktig grep for å realisere visjonen om en pasientsentrert tjeneste, og sammen med de andre nye strukturene har man nå et helhetlig system for å bringe feltet framover og få forløst det potensialet som ligger i god bruk av e-helse. Vi er fremdeles i en for tidlig fase til å si om dette er vellykket, men man har i alle fall et helt annet utgangspunkt for å få til reelle endringer i sektoren enn man hadde for få år siden.

Hvilket IT-selskap tror du er størst i verden om fem år - og hvorfor?

Dette synes jeg det er vanskelig å spå om gitt den enorme endringstakten innen både feltet or verden rundt oss. Satt noe på spissen kan det like godt være et selskap som ennå ikke finnes, eller i alle fall få har hørt om.

Hva er dine beste råd for hvordan unngå at Norge ender opp som et land av IT-forbrukere, fremfor innovatører, eksperter og gründere?

Vi må tørre å peke ut en retning for hva vi skal satse på. Vi kan ikke konkurrere med de store amerikanske selskapene på alt, men må utnytte de fortrinnene vi har som relativt små og homogen befolkning, enhentlig helsetjeneste, gode helseregistre og -data, en velregulert offentlig sektor osv.

Hva blir de viktigste eller mest krevende arbeidsoppgavene som venter deg etter ferien?

Som senter går vi inn i en hektisk høst der vi skal etablere oss som en nasjonal aktør. Vi skal organisere oss internt og formulere en strategi for senteret samtidig som vi skal levere faglig på oppdrag fra myndighetene og forskningsprosjekter.

Hva ønsker du å bli husket som?

Som leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning er målet å bidra til å etablere senteret som en seriøs nasjonal kunnskapsleverandør innen e-helse, og dermed indirekte være til nytte for både pasienter og helsepersonell.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen