Stein Onsrud går til ny jobb

Bransje-veteran Stein Onsrud har blitt Nord-Amerika-sjef for TraceTracker, et norsk selskap som arbeider med systemer for sporing av varer og mat gjennom hele leveransekjenden.

Onsrud har tidligere vært toppsjef i CA Norge, Opticom og Firm. Da Firm skulle flytte hovedkontoret tilbake Norge for blant annet å børsnotere seg, valgte Onsrud å hoppe av for å bli i USA.

Til toppen