Stein Onsrud slutter i Firm

Firm skal flytte fra San Francisco til Oslo, men IT-veteran Stein Onsrud vil ikke følge med.

Firm skal flytte fra San Francisco til Oslo, men IT-veteran Stein Onsrud vil ikke følge med.

Tidliger CA Norge-sjef og nå leder for kundeundersøkelse-selskapet Firm slutter i selskapet.

"Stein Onsrud i Firm har sagt opp sin stilling. Styret i selskapet har ønsket at Onsrud flytter tilbake til Oslo fra San Francisco i forbindelse med den planlagte børsnoteringen av Firm neste år. Dette ønsket har Onsrud av personlige grunner ikke hatt mulighet til å etterkomme. Arbeidet med å finne hans etterfølger vil bli igangsatt snarest", skriver Firm i en pressemelding.

- På grunn av selskapets svært positive utvikling, er børsplanene vedtatt gjennomført raskere enn opprinnelig planlagt. Av personlige årsaker har jeg ikke mulighet til å flytte tilbake til Oslo på kort varsel, eller tilbringe såpass mye tid i Oslo som vil være påkrevd i tiden som kommer. Jeg har derfor stilt min stilling til disposisjon slik at selskapet raskest mulig kan finne en etterfølger, sier Stein Onsrudi pressemeldingen.

- Vi beklager Stein Onsruds avgang, men vi har samtidig forståelse for hans situasjon og respekterer hans beslutning, sier styreforman Lars Ahlberg i Firm. Onsrud vil fortsette i en rolle som rådgiver for styret, og vi vil fortsatt kunne nyttiggjøre oss hans kunnskap og erfaring i den videre utvikling av selskapet, fremholder han.

Ahlberg vil overta Onsruds ansvarsoppgaver inntil ny leder er på plass.

Firm fikk et driftsresultat på 67.000 dollar i tredje kvartal 2004 av en omsetning på 8,5 millioner dollar hittil i år. Omsetningen økte med 35 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Til toppen