Steinar er Norges 30. største megler

Steinar Larsson har kjøpt og solgt mer enn tre millioner aksjer hittil i år. Legger vi til grunn en gjennomsnittspris på 50 dollar per aksje, gir dette den nette sum på nesten 1,5 milliarder norske kroner. Putter vi Larsson inn på rankingen fra Oslo Børs gir dette en høyst uoffisiell 30. plass blant de 36 meglerhusene som har konsesjon. - Dette hadde vært umulig uten Internett, sier Larsson til digitoday.no.

Steinar Larsson har kjøpt og solgt mer enn tre millioner aksjer hittil i år. Legger vi til grunn en gjennomsnittspris på 50 dollar per aksje, gir dette den nette sum på nesten 1,5 milliarder norske kroner. Putter vi Larsson inn på rankingen fra Oslo Børs gir dette en høyst uoffisiell 30. plass blant de 36 meglerhusene som har konsesjon. - Dette hadde vært umulig uten Internett, sier Larsson til digitoday.no.

Steinar Larsson er arbitrasje trader. Han leaser sete på New York Stock Exchange (NYSE) og kan legge inn ordrer rett i børssystemet via Internett, akkurat som 'market makerne' (de som er pliktige til å stille kjøper- og selgerkurser), bare med den forskjellen at Larsson kan gjøre dette hvor enn i verden han måtte ønske så lenge han har tilgang til Internett.

Larsson inntar posisjoner i selskaper notert på NYSE som skal fusjonere. Når selskapene fusjonerer, prises de to selskapene noe ulikt i hehold til intensjon, av grunner vi ikke kommer inn på her. Når kursene divergerer fra hverandre, inntar Larsson en posisjon i en av aksjene.

Larsson håper å tjene noen få øre i gevinst per aksje:

- I og med at jeg bare satser på å ta en liten "cut" er det viktig at jeg handler mange aksjer. Størrelsen avhenger av prisen på aksjen, men ofte kjøper jeg mellom 5.000 til 10.000 aksjer i slengen, sier Larsson.

Med en snittpris på omtrent 50 dollar per aksje (460 norske kroner) blir det fort store beløp som går gjennom PC-en til daytraderen i løpet av en dag.

- På det mest har jeg kjøpt aksjer for 50 millioner på en dag, men normalt ligger jeg under 20. Det viktigste er å holde seg i kraven og bare kjøpe når oddsene er på min side.

Larsson hevder at arbitrasje hadde vært umulig uten Internett:

- Tidligere var arbitrasjemarkedet kun for institusjonelle, men Internett har gjort at alle får lik tilgang til informasjonen (les kursfeed) samtidig. Nå har jeg like gode muligheter som 'market makerne'.

Når digitoday.no forteller ham at transaksjonene hans ville medført en 30. plass blant meglerne på Oslo Børs rangert etter omsatt volum, trekker Larsson på skuldrene:

- Såvidt meg bekjent lider Oslo Børs av liten likviditet. Det er for små selskaper og for lite aktive tradere. I USA er daytrading blitt en liten industri. Men husk at sammenlignet med andre daytradere i USA er jeg bare en liten i fisk i havet. I selskapet jeg trader gjennom, finnes det tradere som handler for mange ganger det beløp jeg trader for.
Til toppen