Stempler Telenor som 3G-sinke

Thailandske DTAC vil droppe 3G-satsing, fordi de har 3G-sinker fra Norge som eiere, mener Gartner.

Thailandske DTAC vil droppe 3G-satsing, fordi de har 3G-sinker fra Norge som eiere, mener Gartner.

Telenor har ikke akkurat fått rykte på seg internasjonalt for å være tidlig ute med 3G-tjenester, hvis man skal tro en ny Gartner-rapport.

Thailands nest største mobiloperatør, der Telenor har store eierinteresser, ventes nemlig ikke å søke om 3G-lisens. Grunnen er Telenors eierskap, mener analyseselskapet Gartner.

Det skal deles ut fire lisenser på mobilt 3G nettverk i Thailand. Tre operatører er ventet å lansere tjenester rakst, de første i løpet av 2005.

Men Gartner forventer ikke at DTAC, den nest største mobiloperatøren, vil søke om 3G-lisens. Denne operaøren vil "vente og se" før de går inn på markedet.

– DTACs strategi om å holde seg unna 3G tjenester på det nåværende tidspunkt, kan skyldes strategien til en av deres investorer, Telenor, som tradisjonelt har vært 3G-sky, skriver Gartner.

Av DTACs konkurrenter vil ATS satse på 3G som dataløsning, mye for å opprettholde sitt rykte for å være langt fremme i utviklingen.

Hutchinson CAT vil satse på billige taletjenester mens Thai Mobile ikke ser ut til å ha en klar strategi, men likevel forventes å lansere, blant annet fordi de allerede eier en frekvens som kan brukes.

Gartner er ikke udelt negative til Telenors strategi. De beskriver Thailand som et svært prissensitivt marked, med lite etterspørsel etter mobil datatrafikk på kort sikt. 3G-satsinger bør i utgangspunktet derfor brukes for å dekke turist- og byområder mer effektivt med taletjenester, anbefaler de.

Til toppen