Stenger Internett under eksamen

Seria.no tilbyr et verktøy for å stenge skolens PC-er fra Internett, for eksempel under eksamen.

Seria.no tilbyr et verktøy for å stenge skolens PC-er fra Internett, for eksempel under eksamen.

Seria.no lanserer wControl, en løsning for å kontrollere enkelt-PC-ers tilgang til Internett. Programmet er beregnet på skolesektoren. Det gjør det enkelt for lærere og eksamensvakter å stenge og åpne PC-ers tilgang til Internett via en hjemmeside. Programvaren krever ingen installasjon på brukernes datamaskiner og all kontroll skjer fra et sentralt punkt i nettet.

Grensesnittet gjør det mulig å bruke bare ett klikk for å åpne eller stenge tilgangen for et helt klasserom eller for enkeltmaskiner.

Selv om tilgangen til Internett ellers er stengt, kan løsningen gi adgang til utvalgte IP-adresser. Da kan for eksempel skolens egen webside, e-læringssystemer og andre sentrale ressurser være tilgjengelig selv om all annen nettaksess er utelukket.

Løsningen fungerer uavhengig av hvilket operativsystem som kjøres på klientsiden. Den krever heller ingen endringer i skolens eksisterende nettverk. Løsningen bygger på Linux, men det merker verken nettverksansvarlig eller brukerne noe til. Installasjonen er helautomatisert, og daglig drift skjer utelukkende gjennom et webgrensesnitt. En online demonstrasjon av løsningen er tilgjengelig på nettstedet til Seria.no.

Første kunde er Nordland fylkeskommune som i disse dager ruller ut løsningen på flere videregående skoler i Nordland.

Til toppen