Stento skal erobre Europa uten en tråd

Norske Stento har funnet sin hvite ridder. Selskapet fusjonerer med belgiske SAIT Radio Holland og målet er å bli en sterk internasjonal aktør innen trådløs kommunikasjon.

Norske Stento har funnet sin hvite ridder. Selskapet fusjonerer med belgiske SAIT Radio Holland og målet er å bli en sterk internasjonal aktør innen trådløs kommunikasjon.

Trådløse systemer, satellittløsninger, maritim kommunikasjon og sikkerhetskommunikasjon blir hovedsatsingsområdene for det nye selskapet, som får 2150 ansatte og en samlet omsetning (1999-tall) på omlag 3,3 milliarder kroner.

Det er SAIT som er det overtakende selskap og handelen vil skje ved at aksjonærene i Stento vil bli tilbudt aksjer i det fusjonerte selskapet basert på en verdivurdering av selskapene i forholdet 1:1. Bytteforholdet vil være slik at 9,5 aksjer i Stento gir en aksje i SAIT. Basert på SAITs sluttkurs i går gir det en verdi per Stento-aksje på

30,50 kroner fullt utvannet.

Ifølge en børsmelding fra Stento tar det fusjonerte selskapet sikte på å være børsnotert både i Brüssel og i Oslo.

Tilbudet til Stentos aksjonærer skal etter planen gå ut i mars med sikte på gjennomføring av transaksjonen i mai, forutsatt at minst 90 prosent av aksjonærene aksepterer tilbudet.

Det fusjonerte selskapets hovedkontor vil bli lagt til Brüssel. Av selskapets forretningsområder vil to ha sitt hovedkontor i Oslo, to i Brüssel og ett i Hamburg.

Både Stento og SAIT gjør seg i dag gjeldende som leverandører av mobil radiokommunikasjon, det vil si lukkede radiosamband for tale- og dataoverføring for profesjonelle brukere innen næringsliv og sentrale samfunnsfunksjoner som redningstjeneste, politi, brannvesen og kraftforsyning. Begge har fra før et nært samarbeid med amerikanske Motorola på dette området.

Mobilradio-området hadde i 1999 en samlet pro-forma omsetning på cirka 730 millioner kroner og vil ha sitt hovedkontor i Oslo (les også om Stentos ferske konsesjon på å etablere og drive et landsomfattende kommersielt nett for lukkede radiosamband i Norge.)

Det fusjonerte selskapets hovedkontor for kommunikasjons- og sikkerhetssystemer - en virksomhet som i fjor omsatte for 250 millioner kroner - skal også legges til Oslo.

Sikkerhetsvirksomheten konsentrerer seg om å lage interne kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger for blant annet helsesektoren, bank og finans, flyplasser, industri, fengsler og forvaltning. Stento har tradisjonelt en sterk internasjonal posisjon i dette markedet med egne salgsselskaper i land som Storbritannia, Tyskland, Tsjekkia, USA, Frankrike, Kina og Norden.

Til toppen