Stento sparer 20 mill

Stento - det nye selskapet som er resultatet av fusjonen mellom RingCom og Stentofon - regner med å spare 20 millioner kroner de neste to årene på grunn av sammenslåingen, heter det i en børsmelding.

Stento - det nye selskapet som er resultatet av fusjonen mellom RingCom og Stentofon - regner med å spare 20 millioner kroner de neste to årene på grunn av sammenslåingen, heter det i en børsmelding.

Det var i forbindelse med en analytikerpresentasjon av RingCom og Stentofon tirsdag at det ble antydet "mulige samordningseffekter i størrelsesorden NOK 20 mill. over en to-års periode", heter det i børsmeldingen.

Stento vil søke "samordningseffektene" på produkt-, markeds- og driftssiden.

Til toppen