Stepstone fastholder break-even mål i 2002

Rekrutteringsselskapet Stepstone leverte regnskapet for tredje kvartal i dag. Inntektene vokser riktignok noe mer enn kostnadene, men selskapet holder fast ved tidligere tidsplaner.

Rekrutteringsselskapet Stepstone leverte regnskapet for tredje kvartal i dag. Inntektene vokser riktignok noe mer enn kostnadene, men selskapet holder fast ved tidligere tidsplaner.

StepStone hadde i tredje kvartal inntekter på 17,1 millioner euro og et driftsunderskudd på 44,9 millioner euro. Begge tallene er dermed ny rekord for selskapet.

- Vi er svært fornøyde med utviklingen i selskapet, sier konsernsjef Giles Clarke til digitoday.no.

- Vi har gjennomført en kraftig europeisk ekspansjon og ser at alle avdelinger utvikler seg i tråd med våre forventninger. I tillegg ser vi at utviklingen har vært pen også i sommerferiemånedene juli og august.

Selskapet har for første gang registrert en nedgang i antallet CV-er i databasen. Dette begrunner Clarke med at man har gjennomført en opprenskning som har krevd aktiv deltagelse fra de personene som har lagt inn sine CV-er. De CV-ene som ikke har blitt fulgt opp fra arbeidssøkere er blitt fjernet.

- Disse menneskene har fått jobb og ønsker ikke lenger å ligge i databasen, sier Clarke til digitoday.no.

- Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i Tyskland, sier Clarke videre, utviklingen av både Stepstone.de og nyinnkjøpte Job-Today, spesielt i Düsseldorf og Berlin, har vært god, og Tyskland vil bli veldig viktig for oss i tiden fremover.

- Du kommer også til å se Stepstone-IT basert på Job-Today løsningen i andre markeder i løpet av kort tid. Dette konseptet fungerer meget bra.

Clarke understreker også at utviklingen i Danmark har vært god i perioden. I fremtiden forventer imidlertid selskapet at Skandinavia vil bli mindre viktige for selskapet. For ett år siden utgjorde Skandinavia 80 prosent av omsetningen, i dag utgjør den rundt 30 prosent. Clarke mener denne andelen kommer til å synke videre.

- Vi holder fast på at selskapet skal ha en operativ margin på 25 prosent i løpet av 2003. Før det skal vi imidlertid nå en positiv kontantstrøm i løpet av 2002. Vi ser at enkelte analytikere opererer med tidligere tall, men vi ønsker ikke å skape større forventninger enn det vi tidligere har formidlet til markedet.

- Med denne utviklingen og tro på at vil innfri målsettingen vil vi heller ikke ha behov for ytterligere emisjoner. Vi er komfortable med selskapets finansielle posisjon, sier Clarke.

Til toppen