Stepstone må hente inn mer penger likevel

I forbindelse med resultatfremleggelsen for andre kvartal, åpner Stepstone for en emisjon for å sikre driften frem til lønnsomhet til tross for tidligere påstander om at de skulle greie seg på eksisterende midler.

I forbindelse med resultatfremleggelsen for andre kvartal, åpner Stepstone for en emisjon for å sikre driften frem til lønnsomhet til tross for tidligere påstander om at de skulle greie seg på eksisterende midler.

Internettrekrutteringsselskapet StepStone har i dag altså lagt frem resultatet for sitt andre kvartal.

Dermed slapp de også katta ut av sekken når det gjelder årsakene til Giles Clarke avgang i slutten av juni. Innsalget faller kraftig, og ledelsen vurderer nå behovet for en emisjon.

Omsetningen endte på 17 millioner euro, hvilket var 1,1 millioner euro ned fra foregående kvartal, men nesten tre millioner euro bedre enn tilsvarende kvartal i fjor.

Selskapet hadde i kvartalet et underskudd på 34 millioner euro, hvilket var drøye fem millioner euro bedre enn sammenlignbare tall fra første kvartal, men rundt én million euro svakere enn tilsvarende periode i fjor.

I sin kvartalsrapport skriver selskapet videre at man nå åpner for muligheten av å hente inn ny kapital. Selskapet har tidligere insistert på at det var fullfinansiert frem til de skulle oppnå lønnsomhet. Ledelsen skal allerede ha fått støtte fra de tre største aksjonærene på at de nå likevel kan gjennomføre en eventuell emisjon.

Meldingen om en eventuell emisjon kommer neppe som en overraskelse på aksjemarkedet. Kursen har falt den siste tiden blant annet på grunn av den overhengende emisjonsfaren.

Etter andre kvartal satt selskapet igjen med 46 millioner euro i kontanter. I løpet av kvartalet utgjorde den negative kontantstrømmen 27 millioner euro. Dermed skulle dagens kontantbeholdning i utgangspunktet holde mot jul.

Ledelsen driver samtidig med aggressive kostnadskutt. Målsettingen er at kostnadene skal under 30 millioner euro i tredje kvartal. Ved inngangen av 2001 løp disse kostnadene på like under 50 millioner euro i kvartalet.

For å få til kostnadskuttene vil det bli foretatt konsolideringer av aktiviteter i flere av de landene selskapet opererer. En viss samordning av aktiviteten i Irland og UK er allerede blitt kjent. I utgangspunktet skal salgsaktivitetene i markedene opprettholdes.

Kostnadskuttene er imidlertid nødvendige. I tillegg til omsetningen oppgir selskapet også verdien på innsalget i perioden. Innsalget i andre kvartal var på svake 14,6 millioner euro og dermed ned hele 30 prosent fra første kvartal, som igjen hadde en flat utvikling fra fjerde kvartal i fjor.

I kombinasjon med de aggressive kostnadskuttene, er det derfor viktig at selskapet igjen viser til at de kan få vekst på topplinjen. I den situasjonen selskapet er, hjelper ikke kostnadskutt alene.

Selskapet sier i kvartalsrapporten at de nå har som målsetting å gå med positiv kontantstrøm i løpet av 2002.

Til toppen