Stepstone med milliardinntekt neste år

Stepstone-sjef Giles Clarke kan bryte en milepæl og nå én milliard kroner neste år. Likevel fastholder selskapet at de når årslønnsomhet først i 2003. Forutsetningen er at kostnadene er konstante.

I forbindelse med dagens presentasjon av StepStone AS for analytikere i Oslo, kom det frem at konsernsjef Giles Clarke forventer fortsatt sterk vekst i inntektene.

Samtidig mente Clarke at selskapet skulle greie å holde seg på dagens kostnadsnivå i tiden fremover. Dette innebærer at ledelsen tar sikte på å holde kostnadene på et nivå i overkant av 60 millioner euro per kvartal i tiden fremover.

Inntekten basert på selskapets eksisterende virksomhet skal samtidig økes med minst 25 prosent i hvert kvartal fremover.

I klartekst betyr dette at virksomheten regner med inntekter på rundt 17,5 millioner euro i fjerde kvartal i år og 126 millioner euro i 2001, noe som tilsvarer.1,02 milliarder norske kroner (etter dagen valutakurs).

Oppfyllelse av denne målsettingen innebærer at selskapet vil gå med overskudd i løpet av andre kvartal 2002. En positiv kontantstrøm vil kunne forventes noe tidligere, da kostnadsbasen på 60 millioner euro også inkluderer av- og nedskrivninger.

Forutsetningen er imidlertid at selskapet makter å holde kostnadene nede på dette nivået.

Selskapet har tidligere sagt at de regner med å drive lønnsomt fra 2003. I utgangspunktet ser det derfor ut til at selskapet nå regner med å komme i pluss tidligere.

Man må imidlertid ta hensyn til at ledelsen presiserer at disse anslagene baserer seg på dagens aktiviteter.

Gjennom oppkjøp eller vekst inn i nye produkter, kan de totale kostnadene i en overgangsfase øke mer enn inntektene. Det opprinnelig målet om lønnsomhet for hele virksomheten er derfor ikke endret vesentlig.

Til toppen