Steria er blitt mye mer lønnsom

Halvårstallene for Steria viser en kraftig økning i overskuddet.

Konsulentkonsernet Steria har kunngjort sine tall for første halvår.

Sammenliknet med samme periode i fjor økte omsetningen til 4 prosent til 607,2 millioner euro. Resultatet økte med 35 prosent til 21,9 millioner euro.

Økningen i driftsresultatet er hele 44,6 prosent, til 34,3 millioner euro.

Konsernet viser til at omsetningen i Frankrike har vokst med 8,9 prosent, at driften i Storbritannia og Spania nå er lønnsom, at Tyskland gjør det bra innen tjenesteutsetting («outsourcing») og offentlig sektor, og at tjenestemodellen i Skandinavia, Benelux og Sveits gjennomgår en vellykket styrking.

Tiltak som har bidratt til økt effektivitet er opprettelsen av en egen driftsavdeling med fokus på industri, og en egen global avdeling – «Global Delivery Unit» – som samler alle datasentraler, all applikasjonsvedlikehold for tredjepart, og alle helpdesker og callsentre.

I annet halvår tror Steria på ytterligere effektivisering. Målet er å øke driftsmarginen fra 6,3 prosent av omsetningen til minst 7,0 prosent.

Til toppen