Steria får nye skatte-kontrakt

Steria har fått kontrakten for drift av skatteetatens nye system for skatteinnkreving. Kontrakten har en verdi på nær 60 millioner kroner. Applikasjonen som skal settes i drift heter SOFIE og blir et moderne opplegg for innkreving av skatt og avgifter som er felles for hele landet. SOFIE vil erstatte flere gamle systemer som tildels er mer enn 30 år gamle, skriver selskapet i en pressemelding.

Skattepengene kommer ikke alltid inn som de skal. Omkring 92 prosent av skattekronene kommer inn til rett tid. De resterende kronene krever oppfølging i form av purringer eller innfordringstiltak. Det kan være forskuddsskatt som ikke blir betalt, restskatt som uteblir, manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift og lignende. SOFIE skal blant annet sørge for god kontroll med pengestrømmen og god oppfølging når penger uteblir. SOFIE skal bidra til lik behandling for alle skattytere.

Skattedirektoratet og Steria har inngått en avtale, hvor Steria tar ansvaret for den daglige driften av SOFIE. De første skatteoppkreverne tar systemet i bruk rett over sommerferien, fra 15. august. I løpet av drøyt to år skal alle landets 433 kommuner være inne. Kravene til drift og sikkerhet er svært høye. Løsningen består av flere servere på ulike steder. Dataene speiles, slik at ingen ting skal gå tapt selv ved katastrofehendelser.

Onsdag 30. mars mottok Steria bekreftelse om tildelingen av SOFIE-kontrakten. Skattedirektoratet mener Steria har hadde det mest fordelaktige tilbudet, ut fra en samlet vurdering av kvalitet og gjennomføring og pris. Konkurrentene var EDB AS og Ergo Group

Kontrakten varer i fire og et halvt år, fra 1. april 2005. Avtalen gir mulighet for inntil to års forlengelse. Avtalen mellom Skatteetaten og Steria omfatter drift av applikasjonene og serverne. Steria skal sørge for drift av opplæringsmiljø, referansemiljø og produksjonsmiljø. Merk for øvrig at SOFIE i denne sammenhengen ikke må forveksles med en kjent tante, men er et akronym for ”Skatt, oppfølging, forvaltning, innfordring, ettersyn”.

.

Til toppen