Steria fikk en annen justisavtale

Steria har inngått en treårig rammeavtale kom konsulenttjenester til justissektoren.

Steria har inngått en treårig rammeavtale kom konsulenttjenester til justissektoren.

Justis- og politidepartementet har inngått en treårig rammeavtale med Steria Norge for fremtidig kjøp av konsulenttjenester til justissektoren, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Justissektoren er et av Sterias viktigste satsingsområder, og selskapet har vært en stor leverandør til denne sektoren i en årrekke.

Rammeavtalen omfatter alle enhetene i justissektoren, deriblant Politidirektoratet, Domstolene og Kriminalomsorgen. Den løper over de tre neste årene, og erstatter en tilsvarende avtale fra 2004.

I anskaffelsesprosessen ble justissektorens behov for konsulenttjenester samlet i åtte konkrete hovedaktiviteter: nettverksarkitektur, prosessforbedring i straffesakskjeden, kvalitetssikring av prosjekter og spesifikasjon og anskaffelse av nye applikasjoner i delsektorene. Steria har fått avtale på samtlige områder.

Ytterligere fire leverandører har også kommet inn på rammeavtalen, og selskapene vil konkurrere om de enkelte oppdragene.

    Les også:

Til toppen