Steria fikk rammeavtale med Forsvaret

Steria fikk rammeavtale med Forsvaret

Steria kan tjene opptil 100 millioner kroner på å utvikle for Forsvarets sikre IKT-plattformer.

Steria Norge har vunnet en rammeavtale om leveranse av utviklingstjenester til Forsvarets sikre IKT-plattformer, går det fram av en pressemelding.

Avtalen omfatter anskaffelse av utviklingstjenester til alle Forsvarets sikre IKT-plattformer, uavhengig av graderingsnivå. Dette innebærer støtte til drift, løpende endringer, endringsprosjekter, vedlikehold og videreutvikling av driftsverktøy og – ved behov – gjennomføring av mindre tilpasninger i de til enhver tid eksisterende applikasjoner og systemer.

Sterias samarbeid med Forsvaret skjøt fart høsten 2002, da selskapet fikk tildelt rammeavtale innen IKT-konsulenttjenester. I juni i år fikk Steria enda en rammeavtale med Forsvaret, denne gangen innen prosjektledelse og -støtte.

Rammeavtalen er ikke er eksklusiv, men Steria er eneste leverandør i den foreliggende avtalen. Rammeavtalen har en varighet på fire år, fordelt på to år pluss ettårige opsjoner i ytterligere to år. Per i dag benyttes det årlig mellom 20 og 40 årsverk på plattformen FISBasis B/U. Omfanget vil variere på grunnlag av utviklingsbehov, men kontraktsverdien over en toårsperiode er estimert til 50 til 100 millioner kroner.

Tildeling av avtalen har forbehold om klagefrist, som er satt til 6. desember 2006.

    Les også:

Til toppen