Steria forventer magert annet halvår

Steria (tidligere Bull/Integris) la fram gode tall for første halvår, men forventer tilbakegang i annet halvår.

Steria (tidligere Bull/Integris) la fram gode tall for første halvår, men forventer tilbakegang i annet halvår.

Regnskapstallene for det første halvåret til Steria AS kom i går. De viser at omsetningen økte til 280 millioner kroner fra 255 millioner i første halvår 2001. Forventningen til 2002 er 550 millioner kroner i omsetning, mot 542 millioner i 2001. Det innebærer en nedgang i annet halvår, til 270 millioner kroner fra fjorårets 280 millioner.

Når det gjelder antall årsverk, er det små svingninger. Ved forrige årsskifte telte daværende Integris 250 ansatte. Ved slutten av første halvår var det 243, og det forventes 245 ved kommende årsskifte. Bak disse tallene er det en viss strukturendring: Det er ansatt flere konsulenter, mens tallet på teknikere er redusert.

Nye kontrakter i første halvår var en rammeavtale med Statens pensjonskasse, konsulenttjenester til Statsbygg og banknæringen, arbeidsflyt til Aetat og automatiske billetter til Flytoget. Trofaste kunder er forblitt det - Politiet,Tollvesenet, Skatteetaten, Ergo Group, Telenor, BBS, DnB, Gjensidige NOR, EDB Teamco og Norsk Tipping.

I en pressemelding forklarer Steria at markedet er svakt med unntak av offentlig sektor og bank, og at man ser ingen tegn på at IT-markedet skal bli bedre på seks til ni måneders sikt.

Oppkjøpet av Integris ga Steria Group en heftig omsetningsøkning i første halvår, fra 230 millioner euro i fjor til 493 millioner i år. Driftsresultatet falt fra 15,6 millioner euro til 9,4 millioner. Netto etter goodwillavskrivninger er redusert fra 9,6 millioner euro til 2,9 millioner. Forventningen til 2002 under ett er over 1 milliard euro i omsetning.

Til toppen