Steria gjør grep for å holde på ansatte

Det kan være svært kostbart å feilansette, men Steria har sine knep for å holde på medarbeidere.

Det kan være svært kostbart å feilansette, men Steria har sine knep for å holde på medarbeidere.

Steria har i mange år rustet opp med nye folk, og var på mange måter kjerringa mot strømmen da de i 2004 skulle ha 50 nye mennesker.

På dette tidspunktet slet IT-bransjen i sin helhet med nedbemanninger og fusjoner.

- Skal man overleve i bransjen, kan man ikke være som en saueflokk og gjøre som alle de andre. Vi ønsket å skille oss ut og har derfor også klart å markere oss som en offensiv arbeidsgiver, sier kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren til digi.no.

    Les også:

Riktignok måtte Steria både bremse og gire i 2004, så med de nedbemanninger som i tillegg fant sted, ble det ingen reell tilvekst.

Men 50 nye kom til i fjor, og i år skal Steria ha 65 flere hoder. 15 av disse skal være nyutdannede, og det er sivilingeniører fra NTNU Steria først og fremst ønsker å satse på.

I dag teller Steria 299 personer og skal vokse til 400 innen 2008. Gjennomsnittelig fartstid i selskapet er på 7,7 år. Turnover-prosenten (utskifting av ansatte) er dessuten på under fem prosent, og har holdt seg slik i mange år, ifølge Lindgren.

Dette skal være en svært lav prosent i forhold til IT-bransjen generelt, som har et snitt på 10 prosent. Til sammenligning hadde Ementor i 2004 18,7 prosent turnover.

Men det blir stadig vanskeligere å få tak i de gode folkene. IT-bransjen går mann av huse for å finne de riktige kandidater. Nyansettelser kan dessuten koste dyrt.

En IT-ansatt med en lønn på 400.000 kroner, kan fort koste 1.000.000 for IT-selskapet. I tillegg kommer nemlig sosiale kostnader, redusert innsats fra ledere som skal bruke tid på nyansettelsen og redusert prestasjon i opplæringstiden på rundt 50 prosent i ett år.

For å holde på de ansatte, har derfor Steria gjennomført en rekke tiltak. Både sosiale tiltak i form av sammenkomster, og kultur til kompetanseoppbygging. Steria har som mål å bruke 10 prosent av sin omsetning til kompetansebyggende tiltak.

Det hittil siste av tiltak, er opprettelsen av egen stilling som har som mål å tiltrekke seg nye folk ved hjelp av god markedsføring mot potensielle medarbeidere.

Stillingen omtales som «employer branding», og innebærer å bygge opp en merkevare av arbeidsgiveren, slik at det blir mer attraktivt å jobbe eller søke jobb i bedriften.

Ifølge medlemsorganisasjonen HR Norge er Steria en av ganske få selskaper i Norge som satser på dette området.

Til toppen