Steria hyrer videre i høyt tempo

Steria fortsetter sin friske rekruttering, og øker nå staben med flere test- og prosjektledere.

Steria fortsetter sin friske rekruttering, og øker nå staben med flere test- og prosjektledere.

Konsulentselskapet Steria har allerede ansatt 45 nye konsulenter i år, men fortsetter tilsettingen med ytterligere 10 nye hoder, fordelt på senior prosjekt- og testledere.

– Spesifikt søker vi nå etter erfarne prosjektledere innen systemutvikling, drift og outsourcing, i tillegg til testledelse, forteller markedsdirektør Anders Lindgren.

Selskapet startet allerede i fjor med å ansette et femtitalls nye hoder. Innen 2008 skal Steria har 400 ansatte på plass, mot 170 i 1999. Etter kostnadskuttet ved oppkjøpet av Integris i 2002, har selskapet seilt opp som en børskomet på den franske børs.

Kvinneandelen er høy i Steria er 29 prosent og to prosent i ledergruppen. I den såkalte CSI-delen (Consulting - System Integration) med prosjektstyring er kvinneandelen på hele 34 prosent.

Riktignok falt inntektene hos Steria i fjor fra 630 til 550 millioner kroner som gav en omsetningsnedgang på 14 prosent, men nå kommer veksten.

Men siste halvår 2004 og første kvartal 2005 har gitt en betydelig ordreinngang for Steria. Totalt ble det tegnet avtaler for mer enn 450 milllioner kroner i denne perioden som er 200 prosent vekst i forhold til samme periode året før.

Det er spesielt digitale Gardemoen og Skattedirektoratet med et nytt momssystem i Oslo, som har dratt opp de positive tallene.

I begge tilfellene var det kunnskap på serviceorientert arkitektur (SOA) som reddet kontraktene, mener Steria.

Steria har også i konkurranse med BBS, vunnet betalingsformidlingstjenester for butikkjeden ICA, og fått opsjon på kjeden i Sverige.

- Mine prognoser for 2005 er 600 millioner kroner i omsetning, en ordreinngang på 1,2 milliarder kroner og resultat på 20 millioner, spår Rusti.

Til toppen