Steria kan dokumentere høyt sikkerhetsnivå

Steria kan nå dokumentere høy informasjonssikkerhet etter at selskapet ble sertifisert i henhold til NS 7799.

Steria kan nå dokumentere høy informasjonssikkerhet etter at selskapet ble sertifisert i henhold til NS 7799.

For å forbedre og dokumentere sikkerhetsnivået ble det i 2003 derfor besluttet at Steria skulle sertifiseres i henhold til NS 7799, som er en norsk oversettelse av den britiske BS 7799-2:2002.

Sertifiseringen ble foretatt av NEMKO Certification. Sertifikatet ble overrakt i begynnelsen av november og dekker hele selskapets virksomhet.

BS 7799 er anerkjent av en rekke land og benyttes av mer enn 900 virksomheter rundt om i verden. Del 1 av standarden er en ISO standard. Standarden understreker en helhetlig sikkerhetstanke med fokus på blant annet:

• Organisering av sikkerhetsarbeidet og bevisstgjøring av ansatte.

• Oversikt og kontroll med kritiske verdier og funksjoner.

• Bygnings- og miljømessig sikkerhet med adgangskontroll og plassering av utstyr.

• Drift og vedlikehold av Informasjons- og kommunikasjonssystemer.

• Brukeradministrasjon med tilgangskontroll og overvåking av bruk.

• Spesifikasjon og verifikasjon av sikkerhetsfunksjonalitet i nye systemer.

• Kontinuitetsplanlegging i tilfelle brann eller lignende som kan ha katastrofale følger.

• Overensstemmelse med juridiske krav ved håndtering av informasjon.

Til toppen