Steria kjøper overvåkning fra Compuware

Compuware Norge har undertegnet en avtale med Steria på leveranser av overvåkningssystemer. Avtalen er den største Compuware Norge noensinne har inngått på slike løsninger, og har en verdi på 16,5 millioner kroner, melder selskapet.

Feil eller overbelastning på applikasjoner og løsninger, kan føre til at bedriftens datasystemer kneler. Ifølge analyseselskapet Forrester blir 73 prosent av alle feil ved applikasjonen oppdaget av brukerne. Dette kan skape irriterte kunder, leverandører eller ansatte som til daglig bruker bedriftens systemer.

Derfor etterspør bedrifter i større grad systemer som overvåker applikasjoner ende til ende, og som proaktivt varsler før det oppstår feil eller overbelastning.

- Brukerne av applikasjoner er i mindre grad opptatt av hva som er årsaken til en feil. Uansett skaper feil irritasjon og frustrasjon, og går utover brukeropplevelse og kundeservice. Med våre ende til ende løsninger, kan kunden overvåke alle sine applikasjoner, helt fra serveren og frem til til de applikasjonene sluttbruker benytter til daglig. Dermed kan man jobbe proaktivt og rette feil i alle slags applikasjoner før disse når brukerne, sier Philip Duns, Account Manager i Compuware Nordic AS.

Avtalen Compuware Norge nå inngår med drift- og konsulentselskapet Steria, omfatter leveranser av hele Compuwares portefølje av overvåkningsløsningene Vantage.

Steria kjøper også lisenser på Compuwares nyeste produkt, Vantage Analyzer for J2EE. Dette er et overvåkningssystem for J2EE-applikasjoner.

I tillegg omfatter avtalen også kjøp av løsninger som håndterer og anonymiserer persondata, kalt File-Aid. Dette er aktuelt overfor Sterias kunder i offentlig sektor.

Total verdi på avtalen er 16,5 millioner kroner og gjelder til utgangen av 2008. Dette er den største avtalen Compuware Norge noensinne har inngått for løsninger på distribuert plattform.

Til toppen